Ivan Molan

Skupaj z vami za urejeno in prijazno občino Brežice

Projekti

Simbol občine Brežice zaživel v prenovljeni podobi

V soboto, 29. 10. 2022 smo združili moči Občina Brežice, Posavski muzej Brežice, ZPTM Brežice, občinska turistična zveza Brežice, turistična društva, Ribiška družina Brežice, PGD Brežice in CZ občine Brežice. Občine Brežice si je vse od leta 2018 prizadevala za…

Nov most na Borštu

Občina Brežice načrtuje temeljito prenovo lesenega mostu na Borštu, v ta namen je v proračunu za leto 2023 zagotovljenih 600.000 evrov. Do konca leta 2022 bodo narejene geološke in geomehanske raziskave tal v reki Krki. S pomočjo petih vrtin bodo…

S skupnimi močmi do novega doma krajanov in prostorov PGD Spodnja Pohanca

PGD Spodnja Pohanca se je zaradi prostorske stiske odločila za nakup hiše v bližini obstoječega gasilskega doma. Konec leta 2020 pa so stekli pogovori z Občino Brežice o pobudi, da se v Arnovem selu odkupi del objekta v lasti gasilcev…

Vabljeni k podaji podpore ZA AKTIVNE BREŽICE

Spoštovani! Pred štirimi leti ste mi s svojo podporo omogočili novi županski mandat. Verjamem, da sem vaše zaupanje upravičil s številni rezultati na območju celotne občine ter sodelovanjem z vsemi. Tudi vi ste zaslužni, da je naša občina prijetna za…

V zadnjih letih uspšeno obnovili štiri pomembne simbole v občini

Skupaj z direktorico Posavskega muzeja Brežice Alenko Černelič Krošelj sem si ogledal obnovo fresk na eni od sten v Viteški dvorani brežiškrga gradu. Občina Brežice je pred leti izvedla 2. fazo obnove gradu, ki je obsegala tudi obnovo fresk na…

Popolna zapora odstranjena do začetka septmebra

𝐏𝐨𝐩𝐨𝐥𝐧𝐚 𝐳𝐚𝐩𝐨𝐫𝐚 𝐨𝐛 𝐬𝐚𝐧𝐚𝐜𝐢𝐣𝐢 𝐝𝐫ž𝐚𝐯𝐧𝐞 𝐜𝐞𝐬𝐭𝐞 𝐢𝐧 𝐢𝐳𝐠𝐫𝐚𝐝𝐧𝐣𝐢 𝐤𝐨𝐥𝐞𝐬𝐚𝐫𝐬𝐤𝐞 𝐩𝐨𝐯𝐞𝐳𝐚𝐯𝐞 𝐦𝐞𝐝 Č𝐚𝐭𝐞ž𝐞𝐦 𝐨𝐛 𝐒𝐚𝐯𝐢 𝐢𝐧 𝐊𝐫š𝐤𝐨 𝐯𝐚𝐬𝐣𝐨 𝐛𝐨 𝐎𝐃𝐒𝐓𝐑𝐀𝐍𝐉𝐄𝐍𝐀 𝐧𝐚𝐣𝐤𝐚𝐬𝐧𝐞𝐣𝐞 𝐝𝐨 𝟏. 𝐬𝐞𝐩𝐭𝐞𝐦𝐛𝐫𝐚 𝟐𝟎𝟐𝟐 Zaradi sanacije državne ceste in gradnje kolesarske povezave Brežice – Krška vas je bila nujna popolna…

Gradnja pločnika Obrežje in obnova regionalne ceste

Skupaj z Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo (DRSI) nadaljujemo z uspešnim sodelovanjem pri obnovi regionalnih cest in gradnji pločnikov z namenom zagotoviti boljšo varnost za vse udeležence v prometu. Pred začetkom del je gradnja 3. oz. zaključne faze pločnika na…

Reševanje nevarne ceste v Podgračenem

Investicija, ki jo skupaj izvajata Občina Brežice in Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo (DRSI), se uspešno izvaja in bo končana do roka. Kot pravi župan Občine Brežice Ivan Molan, si je občina prizadevala za ureditev tega nevarnega odseka državne ceste…

To so investicije, ki so namenjene izboljšanju prometne varnosti po naših krajevnih skupnostih

Občina Brežice vsako leto poleg večjih investicijskih projektov izvaja številne projekte modernizacij odsekov na lokalnih cestah in javnih poteh po vseh dvajsetih krajevnih skupnostih. Načrt investicij se oblikuje v dogovoru s sveti krajevnih skupnosti, glede na dotrajanost posameznih odsekov ter…

Izjemna razstava na temo športa ob nazivu Evropskega mesta športa 2022

Šport v naši občini najpogosteje povezujemo s turizmom in kulturo. Tokrat smo združili moči in ob začetku Mestne promenade Brežice uradno otvorili fotografsko-likovno razstavo z naslovom ”Evropsko mesto športa 2022”, ki jo je Občina Brežice organizirala v sodelovanju z Društvom…