Ivan Molan

Skupaj z vami za urejeno in prijazno občino Brežice

Novice Projekti

Simbol občine Brežice zaživel v prenovljeni podobi

V soboto, 29. 10. 2022 smo združili moči Občina Brežice, Posavski muzej Brežice, ZPTM Brežice, občinska turistična zveza Brežice, turistična društva, Ribiška družina Brežice, PGD Brežice in CZ občine Brežice.

Občine Brežice si je vse od leta 2018 prizadevala za obnovo 46 m visokega stolpa, ki je ena najvidnejših znamenitosti v Brežicah, kulturni spomenik lokalnega pomena z lastnostmi zgodovinskega in tehničnega spomenika. Sredstva za obnovo oz. rekonstrukcijo stolpa je zagotovila Občina Brežice v skupni višini 2,7 milijona evrov.

V okviru prazničnega programa so se na stojnicah predstavljala turistična društva, Občinska turistična zveza Brežice in Ribiška družina Brežice, društva so se tudi pomerila v kuhanju golaža in okrasitvo stojnic. Ste vedeli, da tradicija kuhanja županovega golaža sega v leto 2012, ko so se župani iz sosednjih posavski in hrvaških občin ter župan iz pobratenega mesta Dobrany na 2. Podjetniško kmetijskem sejmu prijateljsko pomerili v kuhanju golaža?

V kuhanju letošnjega županovega golaža so se letos pomerile ekipe naslednjih društev: TD Dobova,  občinske turistične zveze Brežice, TD Kapele, TD Velike Malence, TD Zakot Bukošek Trnje, TD Pišece, TD Globoko, TD Črešnjice in TD Artiče. Na dogodku sta s pripravo fiš paprikaša sodelovali tudi ekipi Ribiške družine Brežice. Zmagovalni golaž je skuhala ekipa OTZ Brežice, najlepše okrašena stojnica pa je bila stojnica TD Kapele.

Informacije glede ogleda Vodovodnega stolpa: zaradi omejenega prostora v stolpu ter za zagotavljanje varnosti je število ljudi, ki lahko naenkrat obiščejo stolp, omejeno. Stolp bo v času od 10. 11. do 25. 11 odprt za brezplačne oglede za občane občine Brežice – za vse oglede se je potrebno prijaviti od 4.11. naprej v recepciji Posavskega muzeja Brežice. Na vrh stolpa se lahko odpravite po več kot 160 stopnicah ali pa z dvigalom, ki sprejme do 8 oseb.

Informacije glede ogleda Vodovodnega stolpa: zaradi omejenega prostora v stolpu ter za zagotavljanje varnosti je število ljudi, ki lahko naenkrat obiščejo stolp, omejeno. Stolp bo v času od 10. 11. do 25. 11 odprt za brezplačne oglede za občane občine Brežice – za vse oglede se je potrebno prijaviti od 4.11. naprej v recepciji Posavskega muzeja Brežice. Na vrh stolpa se lahko odpravite po več kot 160 stopnicah ali pa z dvigalom, ki sprejme do 8 oseb.

O projektu obnove

V 2020 je občina uredila lastniško razmerje z najemnikom, februarja 2021 pa je občina že pridobila gradbeno dovoljenje za obnovo. Konec avgusta 2021 je bila na podlagi izvedenega postopka javnega naročanja z izbranim izvajalcem SL-inženiring Boršt d.o.o. podpisana pogodba. Pri obnovi je bila izjemno pomembna rekonstrukcija stolpa za zagotovitev stabilnosti in potresne varnosti, saj je pregled objekta razkril, da je Vodovodni stolp le še 60% potresno varen.

V nadaljevanju obnove stolpa se je občina odločil, da uredi še objekt za obiskovalce stolpa, saj sam stolp zaradi omejenega prostora ne zagotavlja dovolj površin za sprejem za večje skupine obiskovalcev. Sprejeta je bila odločitev, da se urediti tudi paviljon ob stolpu, občina je nepremično v Ulici stare pravde odkupila in začela z gradnjo paviljona, ki bo skupaj s stolpom funkcionalna celota. Paviljon bo zgrajen do konca leta in bo namenjen obiskovalcem, saj se v stolpu zaradi premajhne površine ne morejo izvajati dejavnosti, kot je trgovinica spominkov, kavarna, sanitarije itd.  Vsebine, ki bodo obiskovalcem na voljo v paviljonu, bodo tako turistične kot kulturne in družabne.

Katera dela so bila izvedena med temeljito obnovo stolpa?

Z rekonstrukcijo se je stolp prilagodil ustrezni novi namembnosti in obiskovalcem. V sklopu projekta obnove je izvajalec SL-inženiring Boršt d.o.o. s podizvajalci uredil klet, pritličje in šest nadstropij – skupaj osem etaž (K+P+6). Rekonstrukcija je obsegala odstranitev vseh obstoječih etaž od pritličja do 4. etaže in izvedbo novih etaž z novim notranjim dvigalom iz kleti do razglednih točk na nivoju balkonov (5. nad.) in vodohrana (6. nad). Na nivoju vodohrana so bili izvedeni preboji sten, ki obiskovalce omogočajo dostop do obstoječih oken v osmerokotnem lesenem ovoju rezervoarja. V pritličju in zgornji etaži si je možno natočiti tudi vodo v vodni fontani, ki bo rdeča nit obiska stolpa.

Izvedla se je temeljita prenova inštalacij in uredilo ustrezno prezračevanje ter predvsem telekomunikacijsko omrežje znotraj stavbe. Nad vhodom v stolp je postavljena nova, višja nadstrešnica, ki je funkcionalno povezana s stavbo in nudi senco oz. zaščito pred vremenskimi vplivi. Ploščad pred stolpom je opremljena z zasaditvijo v premičnih koritih z rastjem, sedali in pitnikom. Vodovodni stolp je tudi dostopen za vse, poleg stopnišča namreč vseh osem etaž povezuje dvigalo nosilnosti do 8 oseb.

Kot zanimivost naj povem, da je na nivoju balkonov, nova etaža. To je prva razgledna točka v stolpu. Ohranili so stare obrobe, balkone in del ograje, ki služil prikazu starega. Ohranili so udi tudi cevi, ki so prej služile za dovod vode v rezervoar. S tem bo v stolpu prikazana osnovna funkcija, ki jo je stolp nekoč imel.

Sredstva za obnovo oz. rekonstrukcijo stolpa je zagotovila Občina Brežice v skupni višini 2,7 milijona evrov. Ta znesek obsega vsa gradbena in ostala dela ter nadzor tako na vodovodnem stolpu kot na paviljonu, pripravo dokumentacije, potrebno za izvedbo rekonstrukcije oz. temeljite obnove stolpa, projektiranje, nakup stavbe, kjer se gradi paviljon in povračilo investicijskega stroška najemniku, s katerim je bila sporazumno prekinjena pogodba o najemu stolpa.

Delite