Ivan Molan

Skupaj z vami za urejeno in prijazno občino Brežice

Novice

Od 25. aprila županu Občine Brežice v pomoč trije podžupani

Župan Občine Brežice Ivan Molan je na novinarski konferenci predstavil javnosti nova dva podžupana, ki ju je imenoval z današnjim dnem. Lani imenovanemu podžupanu Aleksandru Gajskemu sta se pridružila podžupan Bogdan Palovšnik in podžupanja Mojca Florjanič. Tudi novo imenovana podžupan in podžupanja bosta funkcijo opravljala nepoklicno.

Podžupanu Občine Brežice Bogdanu Palovšniku je župan zaupal naloge s področja infrastrukture in sodelovanja s krajevnimi skupnostmi, podžupanji Mojci Florjanič pa naloge s področja družbenih dejavnosti, torej kulture, športa, sociale, vzgoje in izobraževanja. Tako novoimenovani podžupan kot podžupanja sta aktivna tudi v svoji krajevni skupnosti kot člana svetov KS Jesenice na Dolenjskem in KS Šentlenart. Podžupan Aleksander Gajski, ki je bil imenovan v 2022 in prihaja iz gospodarstva, bo nadaljeval z opravljanjem nalog s področja turizma, gospodarstva in kmetijstva.

Župan z imenovanjem podžupana in podžupanje izpopolnil ekipo

Po besedah župana Ivana Molana je z imenovanjem dveh novih podžupanov izpopolnil svojo ekipo in dokončno konstituiral občinski svet v aktualnem mandatu. Kot je dejal župan se ohranja tradicija treh podžupanov za različna področja delovanja v občini. Podžupani prihajajo tudi iz različnih političnih skupin v občinskem svetu (SD, SDS in Gibanje Svoboda), kar izkazuje širino sodelovanja. Za podžupana in podžupanjo je imenoval ljudi, ki želijo s svojim delom sodelovati in pomagati pri razvoju občine. »Sedaj lahko začnemo s polnimi pljuči opravljati delo, ki ga v tako dejavni občin na zmanjka«, je še dodal župan.

Izjava župana Ivana Molana

Podžupan Aleksander Gajski je ob zaključku novinarske konference čestital  svojima novima sodelavcema in dejal: »Verjamem, da bomo v tej ekipi lahko naslavljali vse občanke in občane. Smisel našega delovanja je prisluhniti čim več občankam in občanom, slišati njihove težave in zanje najti ustrezne rešitve.«

Podžupanja Mojca Florjanič

Podžupanja Mojca Florjanič ob imenovanju: »Počaščena sem, da sem bila imenovana za podžupanjo. Upam, da bo znala pomagati županu in mu biti v pomoč pri delu z občani ter vsemi deležniki. Vsem področjem svojega delovanja – športu, kulturi, sociali in izobraževanju želim namenjati enako pozornost. Naša  občina ima odlične športnike, ki jim moramo nuditi podpro, pomembna je podpora izobraževanje – tako na področju ustrezne infrastrukture, čaka nas obnova OŠ Artiče in OŠ Globoko, pozornost velja tudi strokovnim kadrom. Poskrbeti moramo za vse socialne skupine, še posebej najšibkejše v družbi, ter nameniti pozornost kulturi v smislu pomoči na razpisih ter pri sami podpori in spoštovanju dela na področju ljubiteljske kulture.«

Izjava podžupanje Mojce Florjanič

Mojca Florjanič se je aktivno vključila v delovanje lokalne politike v letu 2022 z namenom delovati v smeri pozitivnega napredka lokalne skupnosti ter aktivnega povezovanja občanov. Bila je izvoljena za svetnico Občinskega sveta Občine Brežice v mandatu 2022-2026,  kjer so ji člani zaupali tudi funkcijo predsednice Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Po poklicu je diplomirana pravnica, zaposlena na Finančnem uradu Brežice kot vodja sektorja za izvršbo. V prostem času se že od študija naprej posveča kulturi ter delu v skupinah, zadnjih deset let tudi uspešno vodi Kulturno društvo Drugi oder iz Brežic.

Podžupan Bogdan Palovšnik

Podžupan Bogdan Palovšnik ob imenovanju: »Moje delo je biti vez med občani, krajevnimi skupnostmi do občine, saj včasih vprašanja, ideje in predlogi krajanov ne pridejo do krajevne skupnosti in posledično tudi ne do občine.  To bo tudi moj glavni cilj pri delovanju.  Pozval bom svete krajevnih skupnosti z namenom,  da se udeležim njihovih sestankov in tudi pričakujem predloge krajanov. Dostikrat namreč informacije ostanejo v predalu in so nerealizirane. Glede infrastrukture imam po pogovoru z županjo Samobora predlog glede povezovanja Brežic in Samobora, ki ima po mojem velik potencial.  Skupaj lahko naredimo veliko dobrega za naša občane, gospodarstvo in Brežice.«

Izjava podžupana Bogdana Palovšnika

Bogdan Palovšnik je funkcijo podžupana opravljal že v času od 2019 do 2022, tudi v preteklem mandatu je deloval na področju infrastrukture in sodelovanja s krajevnimi skupnostmi, ki jih je v občini kar 20.  Prihaja iz Slovenske vasi in je samostojni podjetnik na področju golfa (učitelja golfa, vodja golf igrišč in svetovalec za golf v Sloveniji in na Hrvaškem), v mandatu 2014-2018 je opravljal funkcijo predsednika sveta KS Jesenice na Dolenjskem, član občinskega sveta je bil že v mandatu 2018-2022. Je tudi  predsednik Odbora za urbanizem Občinskega sveta Občine Brežice.

Delite