Ivan Molan

Skupaj z vami za urejeno in prijazno občino Brežice

Novice Projekti

Nov most na Borštu

Občina Brežice načrtuje temeljito prenovo lesenega mostu na Borštu, v ta namen je v proračunu za leto 2023 zagotovljenih 600.000 evrov.

Do konca leta 2022 bodo narejene geološke in geomehanske raziskave tal v reki Krki. S pomočjo petih vrtin bodo pridobljeni podatki, ki bodo osnova za izdelavo projektne dokumentacije, kateri način je najustreznejši za obnovo oz. gradnjo novega mostu. Na podlagi analize bodo lahko načrtovalci določili ustrezno globino pilotov, na katerih bo most stal. V načrtu je gradnja novega lesenega mostu po vzoru v letu 2021 narejenega cerkljanskega mostu, ki bo tudi ojačan z železnimi nosilci. Izvajalec IRGO Consulting d.o.o. je pričel z izvajanjem geološko geomehanskih raziskav za ugotavljanje lastnosti in sestave nosilnih tal na območju lesenega mostu Boršt. V naslednjih dneh bo izvajal raziskave tudi na vmesnih podpornih stebrih mostu za kar potrebuje popolno zaporo mostu. Popolna zapora bo trajala predvidoma od 19.10 – 29.10.2022, 24 ur dnevno. Raziskave bodo služile kot osnova za izdelavo projektne dokumentacije in posledično tudi same izvedbe rekonstrukcije mostu v prihodnosti.

Nov most v letu 2023

Do konca leta 2022 bodo s pomočjo geoloških in geomehanskih raziskav pridobljeni podatki, ki so potrebni za izdelavo projektne dokumentacije za nov most. Občina načrtuje izvedbo enotnega javnega naročila za izdelavo projektne dokumentacije in za izvedbo novega mostu, ki bo dokončan v letu 2023.

Težave zaradi posedanja mostu in naplavin

Zaradi predvidoma preplitvo postavljenih pilotov in premajhne razdalje med njimi prihaja do posedanja mostu na sredini, most pa dodatno obremenjujejo tudi vozila, ki so težja od dovoljene obremenitve. Ob višji gladini Krke, še posebej ob neurjih in močnem deževju, pa se v pilote mostu zapletejo naplavljena debla in ostale naplavine, ki ogrožajo most. Tudi količina naplavin narašča iz leta v leto. Tako je bil 30.9.2022 most na Borštu zaprt zaradi odstranjevanja naplavin, ki ga je izvedla Poklicna gasilska enota (PGE) Krško, saj je upravljalec javnih občinski cest javno podjetje Komunala Brežice d.o.o. ugotovil,  da odstranjevanje plavja pri mostu ni možno kot je običajno, s tovornim vozilom in hidravličnim dvigalom. Odstranjevanje plavja je potekalo tudi 7. oktobra, izvedli so ga pripadniki PGE Krško, ki so usposobljeni za varno in ustrezno odstranitev plavja ob mostu. Ker je odstranjevanje plavja potekalo ob zapori mostu, je vzdrževalec občinskih cest v tem času hkrati uredil tudi poškodovani parket na vozišču mostu.

Delite