Ivan Molan

Skupaj z vami za urejeno in prijazno občino Brežice

Projekti

Pričetek del obnove železnega mostu čez Savo

Pričela so se dela obnove železnega mosta čez reko Savo v Brežicah. V juliju je bil z vozišča odstranjen asfalt, odstranjena je bila tudi ograja mostu, ki je razbremenila most, trenutno pa se izvaja peskanje železne konstrukcije. Pred začetkom del…

V Brežicah varnejši v prometu z inovativnim sistemom COPS@roada

Občina Brežice z rednimi investicijami skrbi za izboljšave prometne varnosti, v letu 2017 pa je naredila še dodaten korak k večji varnosti v prometu in je v sodelovanju z Zavarovalnico Triglav in podjetjem Aktivna signalizacija Korun (A.s.K) opremila križišče Gubčeve…

Sanacija regionalne ceste Spodnja Pohanca – Artiče in gradnja pločnika v Trebežu

Spodnja Pohanca, junij – Občina Brežice in Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo (DRSI) začenjata skupni projekt za večjo prometno varnost na cesti Spodnja Pohanca – Artiče. Direkcija bo financirala sanacijo regionalne ceste, Občina Brežice pa bo zgradila pločnik. Pripravljalna dela…

Priložnosti in izzivi mladih v Posavju

Na novinarski konferenci v Mestni hiši Brežice smo skupaj z direktorico Zavoda za podjetništvo, turizem in mladino Brežice Matejo Gerjevič ter vodjo projekta Moniko Gabrič predstavili izobraževalni in zaposlitveni projekt Priložnosti in izzivi mladih v Posavju. V dveh letih, kolikor…

Prednostno skrb namenili mladim in starejšim

V sklopu projekta Večgeneracijski center Posavje, ki ga podpira vseh šest posavskih občin, bodo v občini Brežice in Bistrica ob Sotli, ki imata najvišji delež starejših (več kot 20%) in najnižji delež mladih (pod 15%), aktivnosti projekta prednostno usmerili v…

Srečanje prostovoljk projekta Starejši za starejše

Občina Brežice je pripravila prednovoletno srečanje prostovoljk projekta Starejši za starejše – za višjo kakovost življenja doma, ki delujejo v občini Brežice. Prostovoljke v sklopu projekta obiščejo občanke in občane starejše od 69 let v svoji okolici, jih povprašajo o…

V novo šolo že leta 2017

Projekt Rekonstrukcija in dograditev OŠ Cerklje ob Krki je ena največjih investicij na področju občine Brežice. Dela rekonstrukcije in gradnje zajemajo obdobje dveh let, finančno pa bi investicijo izvedli v treh proračunskih letih (od 2016 do 2018).  Ker je občina…

V Pišecah predali modernizirano cesto v namen

V mesecu praznika Občine Brežice so krajani Krajevne skupnosti Pišece pripravili slovesnost ob predaji moderniziranega cestnega odseka Lipar-Žle v namen. Po besedah predsednika KS Pišece Petra Skrivalnika svet KS uspešno uresničuje svoj program modernizacije javnih poti do vsake domačije. Predaje…

Dobre temelje turizma bo Občina Brežice nadgradila s pomočjo Fakultete za turizem

Fakulteta za turizem Univerze v Mariboru v sodelovanju z Občino Brežice začenja aktivnosti, ki so namenjene pripravi Strategije razvoja turizma v občini za obdobje 2017 – 2021. Oblikovanje strategije, ki predstavlja nadgradnjo dosedanjega razvoja turizma, bo potekalo na podlagi analize,…

Izvedene prve aktivnosti projekta Občuti svobodo vode

Občina Brežice uresničuje vizijo na področju evropskih vsebinskih projektov, ki so financirani direktno iz Evropske Komisije. Po uspešno zaključenih Mednarodnih glasbenih delavnicah I in II ter projektu Šport za zdravo starost, športno nadaljujemo s projektom Občuti svobodo vode. Kot edina…