Ivan Molan

Skupaj z vami za urejeno in prijazno občino Brežice

Projekti

Prednovoletni večer in Silvestrovanje v Brežicah

30. in 31. december 2022Staro mestno jedro Brežice Prednovoletni večer v starem mestnem jedru 18:00 Čarobni prazniki – otroška predstava in prihod Dedka MrazaSnežna kraljica se pripravlja na novoletno praznovanje. Kot nalašč pa ji gre vse narobe. Še sestrice snežinke…

Večnamenski dom Cerklje ob Krki in OŠ Artiče

Občina Brežice vsako leto proračunska sredstva namenja za obnove ali gradnje večnamenskih domov po krajevnih skupnostih, saj so ti prostori namenjeni srečevanju krajanov in za potrebe tako krajevne skupnosti kot društev. Tudi za vrtce in šola občina redno namenja sredstva,…

Optično širokopasovno omrežje v občini Brežice

V občini Brežice je načrtovano pokrivanje 835 belih lis, kjer odprto optično širokopasovno omrežje (OŠO) gradi podjetje GVO, d.o.o.. Za področje pokrivanja t. i. belih lis gradbena dela na terenu potekajo kot načrtovano po posameznih krajih. Občina Brežice je pridobila…

Občina Brežice načrtuje oživitev Banove domačije

Projekt »Banova domačija – okusimo dediščino« je eden od štirih novih projektov, ki jih je za sofinanciranje s sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) potrdil Upravni odbor Lokalne akcijske skupine (LAS) Posavje. Projekt Občine Brežice v vrednosti 47.000…

Za spodbude v podjetništvu smo letos namenili 25% več sredstev

Občina Brežice je letos preko javnega razpisa za spodbujanje podjetništva namenila 160.000 evrov, kar je za 40.000 evrov več sredstev kot leto prej. Na razpisu je bilo uspešnih 37 popolnih vlog. Povprečna višina sofinanciranja upravičenih stroškov je znašala dobrih 21…

ZA AKTIVNO OBČINO BREŽICE

Spoštovane občanke in občani, v zahtevnih časih smo skupaj z vami uspešno soustvarjali našo občino in dosegli odlične rezultate. V veliko veselje mi je, da smo z ekipo dobro sodelovali in pripravili tudi načrte za aktiven razvoj občine Brežice v…

Martinovo je praznik KS Bizeljsko

Na terenu sem si ogledal kako napredujejo investicije v KS Bizeljsko. Igrišče participativnega proračuna je v zaključni fazi, kmalu ga bomo tudi skupaj otvorili. Krajevna skupnost Bizeljsko pa danes praznuje svoj krajevni praznik. Na ta dan leta 1941 je bilo…

Zahvala ob podpori vseslovenskega kolesarskega humanitarnega dogodka

V petek, 11. novembra nas je obiskal Dami Zupi, pobudnik in organizator največjega vseslovenskega kolesarskega humanitarnega dogodka – Dobrodelno okrog Slovenije. To je projekt, ki povezuje slovenske kraje, občine, ljudi, društva ter v ospredje postavlja vrlino ”Človek človeku – človek”….

Namakalni sistem v Arnovih selih je pred vrati

Občina Brežice bila uspešna s prijavo na javni razpis Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za namen tehnološke posodobitve namakalnih sistemov. Občini je bilo odobrenih 285.000 evrov nepovratnih sredstev za prvo fazo posodobitve namakalnega sistema Arnovo selo. Projekt je načrtovan…

Obnova lokalne ceste Cerklje – Črešnjice in Velika vas – Veliki Podlog – Črešnjice

𝐔𝐠𝐨𝐝𝐧𝐨 𝐣𝐞𝐬𝐞𝐧𝐬𝐤𝐨 𝐯𝐫𝐞𝐦𝐞 𝐨𝐦𝐨𝐠𝐨č𝐚 𝗻𝗲𝗺𝗼𝘁𝗲𝗻𝗼 𝐢𝐳𝐯𝐚𝐣𝐚𝐧𝐣𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝐨𝐛𝐧𝐨𝐯𝐞 𝐥𝐨𝐤𝐚𝐥𝐧𝐞 𝐜𝐞𝐬𝐭𝐞 𝐢𝐧 𝐠𝐫𝐚𝐝𝐧𝐣𝐞 𝐩𝐥𝐨č𝐧𝐢𝐤𝐚 𝐂𝐞𝐫𝐤𝐥𝐣𝐞 – Č𝐫𝐞š𝐧𝐣𝐢𝐜𝐞 Občina Brežice izvaja projekt Obnova lokalne ceste Cerklje – Črešnjice in Velika vas – Veliki Podlog – Črešnjice z izgradnjo pločnika in sicer gre…