Ivan Molan

Skupaj z vami za urejeno in prijazno občino Brežice

Na naslovnici Novice

150.000 evrov za sofinanciranje naložb v kmetijstvu v letu 2023

V večnamenski dvorani Mladinskega centra Brežice so se 10. maja zbrali kmetovalci na javni predstavitvi izbranih razvojnih programov kmetij oz. naložb v primarno kmetijsko proizvodnjo, ki jih bo Občina Brežice letos sofinancirala na podlagi javnega razpisa za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini. Občina preko javnega razpisa zagotavlja 150.000 evrov za sofinanciranje investicij v posodobitev objektov in opreme, povprečen delež sofinanciranja znaša dobrih 23 % upravičenih stroškov investicije, kar je najvišji delež v zadnjih desetih letih. Poleg javnih razpisov za tehnično podporo društvom, turistično promocijo vinorodnih okolišev in sofinanciranje lovskih domov občina letos na področju kmetijstva namenja tudi 350.000 evrov za tehnološko posodobitev namakalnega sistema Arnovo selo (I. faza) ter izvaja projekt za ohranitev avtohtone sorte pišeška marelica.

Župan poudaril pomen kmetijstva

V uvodnem nagovoru je zbrane kmetovalke in kmetovalce ter goste pozdravil župan Občine Brežice Ivan Molan. Izpostavil je pomen kmetovanja za pridelavo dostopne in kakovostne hrane, ki je v skladu s standardi. Omenil je subvencije v kmetijstvu in poudaril, da je subvencija najprej predvsem pomoč državljanom in ne kmetom, saj brez teh državljani ne bi imeli na voljo kakovostne hrane po dostopnih cenah.

»V občini se zavedamo pomena kmetijstva, zato preko proračuna pomagamo pri razvojnih programih kmetij, s temi 150.000 evri nepovratnih sredstev smo pospešili kar nekaj investicij,« je povedal župan.

»Kmetje ste investirali v posodobitev kmetij in opreme v vrednosti dobrih 860.000 evrov. Na občini pa imamo še druge razpise za spodbude kmetijstvu, začela so se tudi dela na posodobitvi namakalnega sistema Arnovo selo.« Župan je dejal še, da ga veseli, ker se v Brežicah poleg ostalih dejavnosti od gospodarstva, športa in kulture razvija tudi kmetijstvo, ki se lahko povezuje tudi s turizmom, ki ostaja pomembna panoga.

»Vsem vam, ki vztrajate, se trudite in posodabljate svoje kmetije, čestitam in želim še veliko poguma. Nepovratna sredstva občine predstavljajo pomoč in moralno spodbudo, predvsem pa signal, da Občina Brežice ceni vaše delo. Želim vam dobro letino in vse dobro!« je zaključil župan.

Razpis za naložbe v primarno kmetijsko proizvodnjo v številkah

Svetovalec za kmetijstvo na Občini Brežice Roman Matjašič je predstavil kratko statistiko razpisa, ki je bil objavljen v februarju, rok za oddajo vlog je bil 6. april.  Na razpis prispelo 49 vlog, ki jih je preverila tričlanska komisija, odobrenih je bilo vseh 49 vlog. Delež sofinancirana naložb znaša 23,2 % upravičenih stroškov investicije, najvišji znesek subvencije je znašal 4.647,5 evrov, najnižji pa 1.136 evrov.

Naložbe so od nakupa opreme – vršičkarja, okopalnika, obračalnika, nakladačev, balirke, sejalnikov, mulčarjev, bran, kosilnic, traktorskih prikolic, trosilcev, škropilnic do obnove streh in gradnje hlevov. Posodobitev kmetijske oprema pomeni tudi manjšo uporabo pripravkov in boljšo zaščito okolja.  Predstavljenih je bilo tudi nekaj zanimivosti – število žensk, ki so nosilke kmetije, je 10 %, najvišja vrednost prijavljene naložbe je bila 71.500 evrov, občina je sofinancirala tudi nakup petih traktorjev s pogonom 4×4.

Kot je omenil svetovalec za kmetijstvo Matjašič, se je v občini v štirih letih število kmetijskih gospodarstev sicer zmanjšalo, skrčilo se je tudi število pridelovalcev grozdja in vina ter število trt, večajo pa se površine za sadovnjake, njive in travnike, opaziti je koncentracijo kmetij. Za februar 2024 je napovedal kmetijski forum, ki bo imel poudarek na mladih kmetih, ti spremljajo novosti in jih uvajajo, saj se zaradi podnebnih sprememb in zakonodaje spreminja tudi način dela.

Po predstavitvi rezultatov javnega razpisa so kmetovalke in kmetovalci ter predstavniki društev prejeli pogodbe za sofinanciranje naložb oz. dejavnosti, nato je sledilo neformalno druženje. Za kulturni program so poskrbeli učenke in učenci iz Otroške folklorne skupine Kresnice OŠ Brežice in Damjan Žerjav. Prireditev je povezovala Anja Urek.

Delite