Ivan Molan

Skupaj z vami za urejeno in prijazno občino Brežice

Novice Projekti

S skupnimi močmi do novega doma krajanov in prostorov PGD Spodnja Pohanca

PGD Spodnja Pohanca se je zaradi prostorske stiske odločila za nakup hiše v bližini obstoječega gasilskega doma. Konec leta 2020 pa so stekli pogovori z Občino Brežice o pobudi, da se v Arnovem selu odkupi del objekta v lasti gasilcev za namen doma krajanov oziroma druženja okoliških prebivalcev, ki so nekoliko oddaljeni od samega centra krajevne skupnosti Artiče. V začetku leta 2021 je KS Artiče podalo soglasje k aktivnostim ureditve doma krajanov in novih prostorov za gasilce. V mesecu decembru 2021 je Občina Brežice odkupila del prostorov od gasilcev za namen druženja krajanov, tako otrok, mladine kot odraslih, v višini 35.637,11 evrov.

Gasilci so v času od nakupa objekta z lastnimi finančnimi sredstvi do sedaj že skoraj popolnoma obnovili svoje prostore v objektu, ravnokar pa so v fazi gradnje garaže za gasilska vozila.

Načrti za naprej

Potrebna je še ureditev skupne okolice objekta, strehe in fasade ter nabava stavbnega pohištva, občina pa bo uredila še mansardni del in del kleti, ki sta namenjena domu krajanov. V začetku leta 2022 je bila naročena projektna dokumentacija za obnovo objekta po fazah, postopek je v fazi pridobitve gradbenega dovoljenja. Ocenjena vrednost investicije bo znana v letu 2023, ko bo izdelan projekta za izvedbo in popisi s projektantsko oceno stroškov.

V letošnjem letu bo občina izvedla še investicijsko vzdrževalna dela v kletnih prostorih, katerih lastnica je (ometi, tlaki, mavčno kartonska dela, elektroinštalacije, …). Sredstva iz občinskega proračuna za ta dela, namenjena za letošnje leto, bodo v celoti realizirana v višini 20.000 evrov. Projekt obnove se bo izvajal v skladu z finančnimi zmožnostmi tako društva kot tudi občine Brežice, izvedba se bo financirala v deležu lastništva

V 2022 se na zemljišču objekta izvaja tudi projekt participativnega proračuna z nazivom Ureditev medgeneracijskega prostora za druženje pri gasilskem domu v Arnovem selu v skupni višini 15.000 evrov; uredilo se je že otroško igrišče, v naslednjih dneh pa bo postavljena tudi uta za druženje.

Delite