Ivan Molan

Skupaj z vami za urejeno in prijazno občino Brežice

Novice Projekti

Gradnja pločnika Obrežje in obnova regionalne ceste

Skupaj z Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo (DRSI) nadaljujemo z uspešnim sodelovanjem pri obnovi regionalnih cest in gradnji pločnikov z namenom zagotoviti boljšo varnost za vse udeležence v prometu. Pred začetkom del je gradnja 3. oz. zaključne faze pločnika na Obrežju skupaj z obnovo cestišča na regionalni cesti. Kot je dejal župan Občine Brežice Ivan Molan, ta faza pločnika predstavlja odsek od pekarne Suban do nadvoz čez avtocesto. S to fazo se zaključuje projekt pločnika in obnove regionalne ceste, za kar sta si Občina Brežice in KS Jesenice na Dolenjskem že dolgo prizadevali.

Župan Ivan Molan o projektu

Dela bodo obsegala izgradnjo pločnika v dolžini 290 m v naselju Obrežje z ureditvijo javne razsvetljave in odvodnjavanjem ter sanacijo vozišča regionalne ceste ob pločniku.

Pogodbena vrednost projekta znaša dobrih 409.000 evrov, od tega bo Občina Brežice zagotovila 271.000 evrov, DRSI pa 138.000 evrov. Uvedba v delo je že narejena, začetek del na terenu se pričakuje v prihodnjih dneh, potekala bodo ob delni zapori ceste in naj bi bila zaključena v dveh mesecih.

1. in 2. faza izgradnje pločnika Obrežje sta bili narejeni v letu 2021 ob sanaciji regionalne ceste R3-675/148 Mokrice – Obrežje – Slovenska vas (odsek regionalne ceste od mejnega prehoda Slovenska vas do priključka za avtocesto v smeri Brežic) v dolžini 1,7 km. Poleg preplastitve regionalne ceste  in izgradnje pločnika so bili urejeni tudi komunalni vodi, urejano odvodnjavanje in izvedba nove cestne razsvetljave. Vrednost projekta v 2021 je znašala dober milijon evrov, od tega je občina prispevala 397.000 evrov in DRSI 633.000 evrov.

Delite