Ivan Molan

Skupaj z vami za urejeno in prijazno občino Brežice

Na naslovnici Novice Projekti

Vabljeni k podaji podpore ZA AKTIVNE BREŽICE

Spoštovani!

Pred štirimi leti ste mi s svojo podporo omogočili novi županski mandat. Verjamem, da sem vaše zaupanje upravičil s številni rezultati na območju celotne občine ter sodelovanjem z vsemi. Tudi vi ste zaslužni, da je naša občina prijetna za življenje, delo in ustvarjanje.

Kot vsako, je tudi minulo obdobje štirih let prineslo nove izzive. Predvsem ga je zaznamovala epidemija, ki je močno vplivala na naša življenja tako doma kot v lokalni skupnosti. S pomočjo izkušenj, znanja in ob podpori odlične ekipe smo na občini prisluhnili potrebam in poiskali najboljše možne rešitve. Tako smo z mrežo prostovoljcev oskrbeli starejše in nemočne na njihovih domovih, s sofinanciranjem zagotavljali skoraj nemoteno izvajanje programov društev, prilagojeno okoliščinam, ter opremili tako šole kot tudi posamezne učence z računalniki za nemoten pouk na daljavo.

Ob novih izzivih pa nismo pozabili na izvajanje rednih nalog občine in na vlaganja na ostalih področjih. Nadaljevali smo z uresničevanem investicijskih načrtov ter programov za dvig kvalitete bivanja vseh občank in občanov. Priznanje, da delo uspešno in pregledno opravljamo, je prav gotovo peto mesto na lestvici najbolj transparentnih slovenskih občin.

Ponosni smo, da kot dobri gospodarji občinskega proračuna izvajamo številne investicije ter sledimo vodilu enakomernega razvoja vseh krajev. Skoraj izključno z lastnim vložkom smo odprli nove prostore dveh vrtcev, pri osnovnih šolah v Artičah in v Dobovi. Krepili smo vlaganja v oskrbo s pitno vodo, nadaljevali z investicijami v kanalizacijske sisteme ter s tem v čisto in zdravo okolje, oblikovali in izvajali projekte trajnostne mobilnosti (mestni avtobus, javni sistem za izposojo koles Bržkolo), investirali v kolesarske steze ter nenehno vlagali v cestno infrastrukturo za izboljšanje dostopnosti do vseh krajev naše občine in za boljšo varnost predvsem najranljivejših v prometu. Preudarnost odločitve, na podlagi katere smo celovito energetsko sanirali 15 javnih objektov, pa se je potrdila ob letošnjem dvigu cen energentov.

Turizem ostaja ena temeljnih gospodarskih panog, ki ima v občini z naravno in kulturno dediščino ter butično in zeleno ponudbo velik razvojni potencial. Občina tako nadaljuje z vlaganji v obnovo gradu Brežice, pristopili pa smo k celoviti prenovi Vodovodnega stolpa kot simbola občine, ki mu z obnovo dodajamo tudi nove vsebine. Letos smo prejeli platinasti znak Zelena destinacija/ Green Destination, kot najvišje možno priznanje kar je potrditev naših usmeritve v turizmu.

Občina smo ljudje in ponosen sem, da skozi svoje delo vključujem vse prepoznane akterje, tako na političnem kot tudi na družbenem področju. Vsako leto Občina Brežice podpiše pogodbe za sofinanciranje s cca. 300 nevladnimi organizacijami, ki bogatijo življenje na kulturnem, turističnem, mladinskem, socialnem in zdravstvenem, humanitarnem, gasilskem, športnem področju. Kako uspešno smo na slednjem vseskozi izkazujejo rezultati posameznih športnic in športnikov ter ekip. Posebno priznanje pa je tudi naziv Evropsko mesto športa 2022, podeljen naši občini kot edini v tej kategoriji s strani mednarodne organizacije Aces.

Smo občina razvojnih priložnosti. Tudi na področju kmetijstva in gospodarstva, kjer nudimo številne spodbude. Razvoju pa sledimo z razvojem občinskega prostorskega plana ter opremljanjem industrijsko podjetniških con. Z IPC Brezina smo tako uspešno odgovorili na potrebe družbe TPV Avtomotive, ki je na podlagi hitrega odziva ter odličnega sodelovanja v našo občino preselila svojo družbo v celoti.  Sledimo tudi razvoju podjetja Narayan ter ostalih podjetnikov, ki razvijajo nova delovna mesta v naši občini.

Pri svojem delu si želim v čim večji možni meri vključevati vse, ki želijo s konstruktivnim prispevkom sooblikovati podobo naše občine. Zato občinska uprava tesno sodeluje s sveti dvajsetih krajevnih skupnosti, ki dodatno krepijo vezi med krajani in občino. Številne posameznike in skupine, ki so aktivno pristopili k oblikovanju življenja v svojem kraju, pa prepoznamo tudi v uspešno izvedenih projektih participativnega proračuna, ki smo ga izvedli že dvakrat zapored ter s posebno skrbjo za mlade oblikovali ločen participativni proračun izključno za njih.

Jesen vam občankam in občanom prinaša tudi lokalne volitve. Na teh boste odločali o tem kdo in kako bo vodil našo občino v novem štiriletnem mandatu. Na podlagi svojega preteklega dela in z ustvarjeno ekipo sodelavcev sam zelo dobro poznam potrebne projekte za nadaljnji razvoj naše občine. Zagovarjam aktivno občino medsebojnega sodelovanja in povezovanja s ciljem trajnostnega razvoja in zagotavljanja kvalitetnega življenja vseh generacij. Pri tem  moramo poseben poudarek nameniti najranljivejšim, predvsem starejšim ter ob bok z razvojem slediti potrebam mladim. Zato je temeljni kamen za stanovanjsko novogradnjo v Brežicah le začetek prostorsko že umeščenih stanovanj, kjer bomo skupaj tudi iskali načine za večjo dostopnost stanovanj za mlade.

Delo želim še naprej sooblikovati skupaj z vami, zato vas vabim, da mi posredujete svoje predloge in pobude preko moje spletne strani www.ivanmolan.si ali pa na zupan@ivanmolan.si.

Spoštovani prijatelji in podporniki,

v kolikor ocenjujete, da je bilo moje delo v preteklem obdobju uspešno in želite, da v občini nadaljujemo z začrtanim na temelju sodelovanja in vključevanja, vas vabim, da mi namenite svoj glas podpore za nov mandat za vodenje občine.

Ponovno bom kandidiral samostojno s podporo volivk in volivcev ter političnih strank, saj verjamem, da s to odločitvijo kažem, da želim tudi v prihodnje biti župan vseh občank in občanov.

Vabim vas

v sredo, 28. septembra, med 8. in 16. uro

na stojnico pred Upravno enoto Brežice,

kjer se bomo lahko srečali tudi osebno. Takrat bo priložnost, da mi oddate svojo podporo.

Vabim tudi vse, ki ste to že storili.

Naj se vam za dosedanjo in morebitno novo podporo zahvalim že sedaj.

Vse dobro vam želim!

Vaš župan Ivan Molan

Delite