Ivan Molan

Skupaj z vami za urejeno in prijazno občino Brežice

Projekti

To so investicije, ki so namenjene izboljšanju prometne varnosti po naših krajevnih skupnostih

Občina Brežice vsako leto poleg večjih investicijskih projektov izvaja številne projekte modernizacij odsekov na lokalnih cestah in javnih poteh po vseh dvajsetih krajevnih skupnostih. Načrt investicij se oblikuje v dogovoru s sveti krajevnih skupnosti, glede na dotrajanost posameznih odsekov ter v okviru proračunskih možnosti v tekočem letu. Modernizacije daljših odsekov, ki so obsežnejši v finančnem in izvedbenem vidiku, potekajo tudi v več fazah. Modernizacije in obnove dotrajanih in poškodovanih lokalnih cest in javnih poti so namenjene izboljšanju prometne varnosti za udeležence v prometu in izboljšanju dostopnosti do vseh krajev naše občine.

Med urejenimi in moderniziranimi odseki so tudi odseki lokalnih cest in javnih poti – LC 191271 Dolenja vas – Zdole, LC 024521 Mali vrh – Blatno, LC 024431 Zgornja Pohanca – Zgornje Šapole in JP 525021 Nova vas – Rajec.

Dela modernizacije odseka na lokalni cesti LC 191271 Dolenja vas – Zdole so se izvajala  v juniju in juliju. V dolžini cca 600 m se je zamenjal spodnji ustroj, asfaltiralo vozišče, uredilo odvodnjavanje in bankine. Vrednost investicije je 97.000 evrov.

V mesecu juniju se je izvajala modernizacija odseka lokalne ceste LC 024521 Mali vrh – Blatno v dolžini  410 m. Zamenjal se je spodnji ustroj, asfaltiralo vozišče, uredilo odvodnjavanje in bankine. Vrednost investicije je 70.000 evrov.

Modernizacija lokalne ceste LC 024431 Zgornja Pohanca – Zgornje Šapole se je izvedla v dolžini cca 500 m. Gre za cesto, ki je skozi celo leto v senci dreves, saj poteka čez gozdnato območje in je zato še toliko bolj izpostavljena ter zahteva dosledno vzdrževanje. V sklopu modernizacije se je zamenjal spodnji ustroj, asfaltiralo vozišče, uredilo odvodnjavanje in bankine. Vrednost investicije je znašala 96.000 evrov.

Pred poletjem se je zaključila modernizacija JP 525021 Nova vas – Rajec v dolžini cca 500 m.  Dela so obsegala zamenjavo spodnjega ustroja, asfaltiranje vozišče ter ureditev odvodnjavanja in bankin. Vrednost investicije, ki je namenjena boljši prometni varnosti, je znašala 88.000 evrov.

Delite