Ivan Molan

Skupaj z vami za urejeno in prijazno občino Brežice

Mesec: november 2022

V Kapelah oživitev stare šole, pločnik in novi prostori za učence

V Kapelah ima kultura velik pomen, zato ob statični ureditvi in hidroizolaciji načrtujemo tudi ureditev notranjih prostorov stare šole. Prav tako bomo na podstrešju podružnične šole OŠ dr. Jožeta Toporišiča Dobova uredili dodatne prostore za zagotavljanje nemotenega dela. Skupaj z…

Dodatni prostori vrtca in parkirišče pri OŠ Velika Dolina

V občini Brežice imamo široko razvejano mrežo osnovnih šol. Občina redno vlaga v posodobitve in zagotavlja nove in dodatne prostore. V Veliki Dolini bomo v naslednjem mandatu uredili parkirišče pri OŠ Velika Dolina in zagotovili dodatne prostore za program vrtca.

Za aktivno občino Brežice tudi v 2. krogu

𝐃𝐫𝐚𝐠𝐞 𝐯𝐨𝐥𝐢𝐯𝐤𝐞 𝐢𝐧 𝐯𝐨𝐥𝐢𝐯𝐜𝐢! Zame ste bili in boste na prvem mestu. Zato si želim, da skupaj izpeljemo projekte, ki smo jih zastavili za naprej. Hvala za vašo močno podporo v prvem krogu. 𝐕 𝐧𝐞𝐝𝐞𝐥𝐣𝐨 𝐯𝐚𝐬 𝐯𝐚𝐛𝐢𝐦, 𝐝𝐚 𝐳𝐚 𝐚𝐤𝐭𝐢𝐯𝐧𝐨…

Vaja dela mojstra!

Vaja dela mojstra, če mojster dela vajo … in seveda pomembno je, da so zagotovljeni tudi pogoji. V občini Brežice se zavedamo poslanstva naših gasilcev in pripadnikov civilne zaščite, zato smo zagotovili sredstva za vadbišče občinskih sil za zaščito, reševanje…

Dograditev in rekunstrukcija OŠ Artiče v letu 2023

Nov 5- oddelčni vrtec Ringaraja v Artičah razveseljuje več kot 100 otrok, ki v novih, sodobnih prostorih skupaj z vzgojiteljicami pišejo najlepše spomine na vrtčevsko obdobje. Dokončan vrtec predstavlja 1. fazo projekta Rekonstrukcija in dogradnja Osnovne šole Artiče. V letu…

Prednovoletni večer in Silvestrovanje v Brežicah

30. in 31. december 2022Staro mestno jedro Brežice Prednovoletni večer v starem mestnem jedru 18:00 Čarobni prazniki – otroška predstava in prihod Dedka MrazaSnežna kraljica se pripravlja na novoletno praznovanje. Kot nalašč pa ji gre vse narobe. Še sestrice snežinke…

Nova pridobitev za krajane Arnovega sela

𝗦𝗸𝘂𝗽𝗮𝗷 𝘀 𝘀𝗿č𝗻𝗶𝗺𝗶 𝗴𝗮𝘀𝗶𝗹𝗰𝗶 𝗣𝗚𝗗 𝗦𝗽𝗼𝗱𝗻𝗷𝗮 𝗣𝗼𝗵𝗮𝗻𝗰𝗮 𝘂𝗿𝗲𝗷𝗮𝗺𝗼 𝘃𝗲č𝗻𝗮𝗺𝗲𝗻𝘀𝗸𝗶 𝗱𝗼𝗺 𝘃 𝗔𝗿𝗻𝗼𝘃𝗲𝗺 𝘀𝗲𝗹𝘂 𝘇𝗮 𝗱𝗿𝘂ž𝗲𝗻𝗷𝗲 𝗶𝗻 š𝗽𝗼𝗿𝘁𝗻𝗲 𝗮𝗸𝘁𝗶𝘃𝗻𝗼𝘀𝘁𝗶 𝗸𝗿𝗮𝗷𝗮𝗻𝗼𝘃. PGD Spodnja Pohanca se je odločilo za nakup hiše v bližini obstoječega doma. Konec leta 2020 so stekli pogovori z Občino…

Večnamenski dom Cerklje ob Krki in OŠ Artiče

Občina Brežice vsako leto proračunska sredstva namenja za obnove ali gradnje večnamenskih domov po krajevnih skupnostih, saj so ti prostori namenjeni srečevanju krajanov in za potrebe tako krajevne skupnosti kot društev. Tudi za vrtce in šola občina redno namenja sredstva,…

Optično širokopasovno omrežje v občini Brežice

V občini Brežice je načrtovano pokrivanje 835 belih lis, kjer odprto optično širokopasovno omrežje (OŠO) gradi podjetje GVO, d.o.o.. Za področje pokrivanja t. i. belih lis gradbena dela na terenu potekajo kot načrtovano po posameznih krajih. Občina Brežice je pridobila…

Občina Brežice načrtuje oživitev Banove domačije

Projekt »Banova domačija – okusimo dediščino« je eden od štirih novih projektov, ki jih je za sofinanciranje s sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) potrdil Upravni odbor Lokalne akcijske skupine (LAS) Posavje. Projekt Občine Brežice v vrednosti 47.000…