Ivan Molan

Skupaj z vami za urejeno in prijazno občino Brežice

Novice Projekti

Obnova lokalne ceste Cerklje – Črešnjice in Velika vas – Veliki Podlog – Črešnjice

𝐔𝐠𝐨𝐝𝐧𝐨 𝐣𝐞𝐬𝐞𝐧𝐬𝐤𝐨 𝐯𝐫𝐞𝐦𝐞 𝐨𝐦𝐨𝐠𝐨č𝐚 𝗻𝗲𝗺𝗼𝘁𝗲𝗻𝗼 𝐢𝐳𝐯𝐚𝐣𝐚𝐧𝐣𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝐨𝐛𝐧𝐨𝐯𝐞 𝐥𝐨𝐤𝐚𝐥𝐧𝐞 𝐜𝐞𝐬𝐭𝐞 𝐢𝐧 𝐠𝐫𝐚𝐝𝐧𝐣𝐞 𝐩𝐥𝐨č𝐧𝐢𝐤𝐚 𝐂𝐞𝐫𝐤𝐥𝐣𝐞 – Č𝐫𝐞š𝐧𝐣𝐢𝐜𝐞

Občina Brežice izvaja projekt Obnova lokalne ceste Cerklje – Črešnjice in Velika vas – Veliki Podlog – Črešnjice z izgradnjo pločnika in sicer gre za 2. in 3. fazo projekta.

Vrednost del po pogodbi znaša dobrih 563.000 evrov. Projekt sofinancira v predvideni višini 356.000 evrov tudi država oz. ministrstvo za obrambo na podlagi dogovora o skupnih vlaganjih v lokalno infrastrukturo na področju vojaškega letališča.

Izvajalec del je v postopku javnega naročanja izbrano podjetje KOP Brežice, d.d.. Rok za dokončanje del je 30. 4. 2023, vendar vse kaže, da bodo dela dokončana že letos.

Delite