Ivan Molan

Skupaj z vami za urejeno in prijazno občino Brežice

Novice Projekti

Večnamenski dom Cerklje ob Krki in OŠ Artiče

Občina Brežice vsako leto proračunska sredstva namenja za obnove ali gradnje večnamenskih domov po krajevnih skupnostih, saj so ti prostori namenjeni srečevanju krajanov in za potrebe tako krajevne skupnosti kot društev. Tudi za vrtce in šola občina redno namenja sredstva, ki so namenjena zagotavljanju optimalnih prostoroskih pogojev za varstvo, delo in učenje. V letu 2023 se bo začela dograditev in rekonstrukcija šole v Artičah.

Večnamenski dom Cerklje ob Krki

V letu 2023 je načrtovan začetek gradnje novega večnamenskega doma v Cerkljah ob Krki, ki bo pod skupno streho združil PGD Cerklje ob Krki in ostale krajane. Izgradnjo skupnega objekta bo sofinanciralo tudi gasilsko društvo, dom pa bo v upravljanju Krajevne skupnosti Cerklje ob Krki. Občina pripravlja potrebno projektna dokumentacija, trenutno je občine v postopku pridobivanja mnenj soglasodajalcev. Pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja za nov dom bo potrebno prestaviti tudi nekatere komunalne vode ter izvesti arheološke raziskave.

Dograditev OŠ Artiče

V letu 2023 se načrtuje nadaljevanje projekta Rekonstrukcija in dogradnja Osnovne šole Artiče in sicer začetek 2. faze: Dograditev in rekonstrukcija šole. V letu 2022  dokončan  vrtec je bil 1. faza tega projekta.  Poteka novelacija projektne dokumentacije za 2. fazo, posodobitev načrta opreme šole  in uskladitve z veljavno zakonodajo, ki se je spremenila.  Hkrati se bo dodatno preveril načrt strehe in elektrike na objektu, ki bo prilagojen za možnost namestitve sončne elektrarne. Uredili se bodo tudi nadomestni prostori za pouk v času izvajanje investicije.

vir: www.brezice.si

Delite