Ivan Molan

Skupaj z vami za urejeno in prijazno občino Brežice

Novice Projekti

Občina Brežice načrtuje oživitev Banove domačije

Projekt »Banova domačija – okusimo dediščino« je eden od štirih novih projektov, ki jih je za sofinanciranje s sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) potrdil Upravni odbor Lokalne akcijske skupine (LAS) Posavje. Projekt Občine Brežice v vrednosti 47.000 evrov bo sofinanciran z nepovratnimi sredstvi v višini cca 39.000 evrov.

Župan Ivan Molan o projektu oživitve Banove domačije v Artičah

Projekt temelji na revitalizaciji skupne etnološke dediščine, družbene infrastrukture – Banove domačije in je rezultat odličnega sodelovanja Občine Brežice s partnerji: Posavskim muzejem Brežice, Invalidskim podjetjem Lumia, Zavodom za podjetništvo, turizem in mladino Brežice, Turističnim društvom Artiče in Sadjarskim društvom Artiče.  Projekt nadgrajuje sodelovanja med društvi, javnimi zavodi, podjetniki, lokalno skupnostjo ter gradi trdnejše vezi na podlagi skupno oblikovanih programov. Ti so prispevek k trajnosti projekta in prenosljivosti le-teh tudi na druga območja. Predviden pričetek projekta je 1. 4. 2023, trajal pa bo devet mesecev. V sklopu projekta se bo v okviru Posavskega muzeja Brežice zaposlila ena oseba kot koordinator dejavnosti in promocije banove domačije tako obiskovalcem kot občanom.

S izvedbo projekta bo Občina Brežice v sodelovanju s partnerji hkrati ohranila in nadgradila etnološko dediščino in jo povezala s trendi povpraševanja v turizmu, ki gredo v smeri individualnega, butičnega, pa tudi odgovornega in zelenega turizma.

Podrobneje o projektu

Projekt Banove domačije bo razvijal butično ponudbo, s pridihom lokalnega, avtentičnega, edinstvenega. Predstavlja pomemben prispevek k višji kakovosti doživetja turistov, razvoju kreativnega turizma, trajnostnem razvoju javne infrastrukture na podeželju, prispeva k boljši dostopnosti programov in storitev na področju kulture, turizma, izobraževanja in povečuje možnosti za vključenost ranljivih skupin v družbo, prispeva k zaposlovanju. Razvija tudi turistično ponudbo izven osrednje turistične sezone. 

Doživetje utripa življenja nekoč in vitalne dolgoživosti domačije bodo na izviren način spremljali trajnostni in kreativni pristopi. Za popolno izkušnjo pa bomo obisk domačije obogatili z družabnim programom, pevskim in plesnim, izobraževalnim in športnim programom. Z razvojem inovativne ponudbe bo Banova domačija pridobila znak turistične znamenitosti oz. znaka Slovenia Green Attraction. S projektom bomo pomembno obogatili kulturno-turistično ponudbo Brežic ter povečali njegovo atraktivnost za obiskovalce. Projekt nagovarja v osnovni ciljni skupini ponudnike lokalnih turističnih produktov in storitev, posebej mlade in ženske, ti dve skupini sta tudi ključni za izvajanje programov. Nadalje vse obiskovalce – turiste.

V okviru projekta bo nabavljena oprema za namen informiranja in sprejema uporabnikov; opremljen bo tudi zunanji prostor  z  mizami in klopmi, s čimer bo omogočen sprejem do 50 oseb ter izvedba izobraževalnih vsebin na prostem.   Vzpostavljena bosta dva nova turistična produkta, ki jih bomo ponujali na domačiji: 5-zvezdično kulinarično doživetje ter program doživljajske domačije.

Za izvedbo aktivnosti na doživljajski domačiji bodo nabavljeni kostumi za nastopajoče v kulturno gledališki predstavi, vzpostavljena bo dodatna atraktivna ponudba za obiskovalce – ponudba programov doživljajske domačije z namenom ohranjanja dediščine in vedenja o bogatem življenju na domačiji, ohranjanje znanja, ki zamira – cepljenje drevja, sajenje, sušenje sadja, zelišč, ter prikazom načina življenja na domačiji, ter promocije lokalnih ponudnikov sadja, zelenjave ter drugih lokalnih produktov.

Vsebine, ki jih bo ponujala doživljajska domačija, bodo na voljo izobraževalnim in vzgojnim institucijam (vrtci, šole na osnovnem in srednješolskem nivoju, fakultete) in na celotnem območju LAS Posavja.

V KS Artiče že dva projekta participativnega proračuna

V letu 2020 je bil uresničen projekt participativnega proračuna Artiška pot zdravja, ki je umeščena na obrobju Banove domačije v Artičah. Tu je bil utrjen del poti in postavljene štiri gibalne postaje za krepitev mišic, ravnotežja, dihalne vaje ter postajo z razteznimi vajami. Pot omogoča tako krajanom kot obiskovalcem rekreacijo in druženje v naravi.

V 2022 je bil izveden drugi projekt participativnega proračuna z nazivom Ureditev medgeneracijskega prostora za druženje pri gasilskem domu v Arnovem selu – uredilo se je otroško igrišče in uta za druženje, ki ob gasilskem oz. večnamenskem domu krajanov postaja stičišče  krajank in krajanov.

Večnamenski dom v Arnovem selu združuje gasilce in krajane

Občina Brežice je sprejela pobudo krajanov in odkupila del objekta v lasti PGD Spodnja Pohanca za namen doma krajanov oziroma druženja okoliških prebivalcev, ki so nekoliko oddaljeni od samega centra krajevne skupnosti Artiče. Pripravljena je projektna dokumentacija za obnovo objekta po fazah, postopek je v fazi pridobitve gradbenega dovoljenja. V letošnjem letu občina že izvaja investicijsko vzdrževalna dela v kletnih prostorih, katerih lastnica je.

vir: www.brezice.si

Delite