Ivan Molan

Skupaj z vami za urejeno in prijazno občino Brežice

Novice

Župan Ivan Molan z ministrom za notranje zadeve Alešem Hojsom o aktualnih razmerah na državni meji v Občini Brežice

Minister za notranje zadeve Aleš Hojs si je na povabilo župana Občine Brežice Ivana Molana, dne 28.5.2021, skupaj s predstavniki Direkcije RS za vode, Vodnega-gospodarskega podjetja Novo mesto d.d., predsedniki obmejnih krajevnih skupnosti Občine Brežice in občinsko upravo, ogledal poselitveno območje ob Bregani, v neposredni bližini katere ležita naselje Slovenska vas in Industrijska cona Slovenska vas. Omenjeno območje je problematično z vidika zagotavljanja protipoplavnih ukrepov za zaščito premoženja naših prebivalcev.

Občina Brežice že več let vodi razgovore z Direkcijo RS za vode glede zagotavljanja protipoplavnih ukrepov. Vzdrževalna dela bi močno pripomogla k boljšemu pretoku reke Bregane, kakor tudi Sotle, ki je druga obmejna reka na območju občine Brežice. Zaradi obrambnih ukrepov, ki so bili izvedeni v času migrantske krize v Sloveniji, vzdrževalna dela na vodotokih in zaščitni ograji trenutno niso mogoča.   
Župan Ivan Molan je ministra za notranje zadeve pozval, da ministrstvo pristopi k prestavitvi ograj ob reki Bregana na način, ki bi omogočal redno vzdrževanje vodotokov, s čimer bi se izboljšala poplavna varnost tega območja, kar je tudi zahteva krajanov in podjetij, ki delujejo znotraj Industrijske cone Slovenska vas. 


Ministra za notranje zadeve je nato župan seznanil s problematiko zastojev pri prehajanju državne meje, ki se bo v poletnih mesecih še stopnjevala. Izražen je bil poziv ministru za krepitev ekip in tudi za posredovanje na strani sosednje države Republike Hrvaške, ki bi omogočala večjo pretočnost mejnega prehoda.  


Prav tako je župan ministru za notranje zadeve predstavil število ilegalnih prehodov meje na območju občine Brežice v letu 2021. V obdobju od 1.1.2021 do 1.4.2021 je bilo 1.642 ilegalnih prehodov meje (v enakem obdobju v letu 2020 – 2.143).  Župan je opozoril, da občina zaznava veliko število nezakonitih prehodov tudi v letošnjem letu in glede na prihajajoči letni čas, se predvideva, da se bo število še povečalo.


Ministru za notranje zadeve se je župan zahvalil za sredstva za obnovo infrastrukture na območju občine, ki jih je Vlada RS, s sklepom z dne 2.7.2020, zagotovila občinam na zunanji schengenski meji zaradi povrnitev dela stroškov, ki so nastali kot posledica povečanega nadzora državne meje, potrebnega zaradi povečanega števila nedovoljenih prehodov državne meje.  Župan je ministra pozval, da tudi v letošnjem letu Vlada RS zagotovi dodatna finančna sredstva občinam na zunanji schengenski meji, saj je zaradi izrednih okoliščin, ki jih narekuje covid-19, dodatna skrb namenjena tujcem, ki nezakonito prečkajo države in lahko predstavljajo vir prenesenih okužb v državo.

Župan Ivan Molan je nato predstavil še podatke o zdravstveni oskrbi nezakonitih prebežnikov, ki jih izvaja Zdravstveni dom Brežice v letih 2020 in 2021.  

Vrsta obravnaveLeto 2020Leto 2021 (1.1.2021 -30.4.2021)
Prvi pregledi v ambulanti NMP1756
Pregledi suma na COVID7490
Lažja oskrba na terenu1959
Hitri antigenski testi na COVID094
PCR testi na COVID180
SKUPAJ OBRAVNAV803209

Zdravstveni dom Brežice ima protokol obravnave zdravstvene oskrbe nezakonitih prebežnikov usklajen s Policijsko postajo Brežice. Do odstopanj pa prihaja v primerih, kadar se nezakoniti prebežniki iz Ljubljane napotujejo na zdravstveno obravnavo v Zdravstveni dom Brežice in se ob določeni uri vračajo v Republiko Hrvaško. Do težav pri obravnavi prihaja zlasti zaradi dodatnih zahtev hrvaških obmejnih organov, ki postavljajo vedno nove zahteve glede pisnih izvidov in potrdil o testiranju, ki jih potrdila za naše državljane ne vsebujejo. 


S strani župana je bil izražen poziv ministru za notranje zadeve, da se hrvaške obmejne organe opozori na dodatne zahteve pri izdaji potrdil za nezakonite prebežnike in poskuša z njimi uskladiti vzorčno potrdilo o testiranju in vzorčen izvid. 


 

Delite