Ivan Molan

Skupaj z vami za urejeno in prijazno občino Brežice

Novice

Za ohranitev izpitnih centrov in proti centralizaciji države

V torek, 9. 9. 2014 sem se udeležil drugega sestanka za ohranitev izpitnih centrov, ki je potekal na Občini Ilirska Bistrica. Pravilnik o izpitnih centrih zame predstavlja nove težnje po centralizaciji države, ki bo z dodatnimi obremenitvami prizadela ljudi v manjših krajih naše države.

Pravilnik o izpitnih centrih za opravljanje vozniškega izpita za voznike motornih vozil, ki bo uveljavljen prihodnji teden, določa spremenjena območja ter kraje, kjer se opravlja vozniški izpit, in kategorije vozil, za katere se v posameznem izpitnem centru opravljajo vozniški izpiti. Tako v občini Brežice ne bo več mogoče opravljati praktičnih preizkusov usposobljenosti kandidatov za voznike motornih vozil.

Ukinitev izpitnega centra kljub ustrezni infrastrukturi

Razlog za ukinitev, poleg racionalizacije in reorganizacije, je tudi argument, da z ukinitvijo izpitnih centrov na območjih, kjer ni zadovoljive infrastrukture, da bi novi vozniki pridobili dovolj vozniških veščin, omogočajo bodočim voznikom več znanja in posledično boljše pogoje v cestnem prometu.  Sam menim, da Pravilnik ne pomeni varčevanja, pač pa nadaljevanje centraliziranja države, saj ukinjajo center tudi v Brežicah, ki niso majhen kraj, kjer ne bi bilo mogoče pridobiti vozniških veščin, temveč kraj, kjer infrastruktura zadovoljuje prav vse predpisane pogoje, zato je ukinitev izpitnega centra nerazumna in nedopustna ter občanom samo povečuje stroške opravljanja vozniškega izpita.

Bo potrebna ustavna presoja?

Drugi sestanek v Ilirski Bistrici je bil tako naslednji korak v boju proti ukinitvi izpitnih centrov, ki po razmišljanju večine predstavnikov občin pomeni tudi izpad delovnih mest. Prvi sestanek z dne 27. 8. 2014, je zastavil skupno izjavo Mestne občine Velenje, Občine Ilirska Bistrica, Trbovlje, Ajdovščina, Tolmin, Litija, Idrija, Ormož in Brežice, v kateri so predstavljeni argumenti zakaj bi Pravilnik moral omogočiti možnost opravljanja praktičnega dela vozniškega izpita na območjih, ki se ukinjajo. Drugi sestanek pa je privedel do odločitve, da bomo občine z nasprotovanjem ukinitvi izpitnih centrov nadaljevale in najprej zahtevale sestanek z novim ministrom za infrastrukturo in okolje, kateremu bo predstavljena problematika in ocena povečanih stroškov občanom zaradi novega pravilnika. Če ne bo posluha, bo potrebno sprejeti naslednje korake, med njimi je tudi ustavna presoja.  

Delite