Ivan Molan

Skupaj z vami za urejeno in prijazno občino Brežice

Novice Projekti

Občina Brežice kandidira za naziv Evropsko mesto športa 2022

Občina Brežice se je po besedah župana Ivana Molana odločila za kandidaturo na podlagi številnih argumentov – od dosežkov športnikov do rednih vlaganj v športno infrastrukturo in programe športa. Naziv Evropsko mesto športa 2022, za katerega je občina oddala kandidaturo pri neprofitni organizaciji Evropska zveza prestolnic in mest športa (ACES Europe), predstavlja priložnost za promocijo in bo hkrati spodbuda ter priznanje vsem prostovoljcem, ki v občini delujejo na področju športa. Naziv prinaša možnost za povečanja investicij na področju športa, tudi z zasebnimi vlagatelji, in je dobra popotnica pri nadaljnjemu razvoju tako športa kot turizma.

13. oktobra je na novinarski konferenci , namenjeni predstavitvi kandidature, svoje vtise povzel generalni sekretar ASEC Europe Hugo Alonso v naslednjih besedah: »Zelo sem navdušen nad bogastvom voda v občini, zelo pomembna je tudi športna infrastruktura in politika razvoja športa. (Občina Brežice) ima več kot 100 objektov športne infrastrukture in številne programe športa. Pomembnih je tudi sedem ciljev občine t. i. veličastnih sedem, ki jih želi občina izpolniti v naslednjih petih letih. In to je bistvo pridobitve naziva Evropsko mesto športa – motivacija za doseganja novih ciljev na področju športa. Ponosen sem na to kandidaturo.«Generalni sekretar je še posebej izpostavil podatek, da Občina Brežice namenja za področje športa skoraj 7 % svojega proračuna, kar je dvakrat več od evropskega povprečja – to znaša med 2 in 3 % proračunov mest oz. lokalnih skupnosti.

Vseh sedem ciljev je zapisanih v kandidaturi, na novinarski konferenci pa jih je predstavila v. d. direktorice občine uprave Patricia Čular:

  1. aktivacija občanov in povečanje športno aktivnih občanov iz 35 % na 45 %;
  2. zagotavljanje optimalnih pogojev za športno-rekreativno udejstvovanje za vse generacije;
  3. zagotavljanje primerne športne infrastrukture na podeželju in zagotovitev redne športne vadbe;
  4. zagotavljanje dostopnosti in skladnosti z zeleno mobilnostjo;
  5. povezovanje zdravstvenih organizacij s športnimi društvi/klubi in aktivnostmi – »vadba za zdravje, vadba na recept«;
  6. vzpostavitev oziroma razširitev dostopne športne infrastrukture,  razširitev in prilagoditev dostopnih športnih programov za gibalno ovirane osebe in invalide;
  7. uvedba dodatne ure športne vzgoje v osnovne in srednje šole v naši občini.

Predstavitve kandidature v sklopu obiska komisije za podelitev naziva so se udeležili tudi delegati ACES Europe Berislav Čižmek, Andrea Palancka Junger in Lukaš Vorel Adams. Komisija je naznanila, da bo odločitev o podelitvi naziva znana v roku dveh tednov, ter da bo uradna podelitev priznanj in nazivov potekala decembra v Evropskem parlamentu v Bruslju, v kolikor bodo razmere to dopuščale.

Naziv ne prinaša finančnih prihodkov s strani organizacije, ki podeljuje naziv, omogoča pa, da kot evropsko mesto športa dosežemo zastavljene cilje in razvoj skozi promocijo športne vadbe in športnega turizma doma in v tujini.

O poteku priprave kandidature

Občina Brežice je skupaj s partnerji, ki v lokalnem okolju delujejo na področju športa in športnega turizma v mesecu marcu oddala prijavo za kandidaturo za prejem naziva Brežice – Evropsko mesto športa 2022. Naziv vsako leto podeljuje Evropska zveza prestolnic in mest športa (ACES EUROPE), ki omogoča kandidaturo za naziv v treh kategorijah, in sicer prestolnica športa, mesto športa ali skupnost športa.

Občina Brežice kandidira v kategoriji mesto športa, saj je kriterij za kategorijo število prebivalcev. Pridobivanje naziva poteka v več korakih, ključni korak pa je oddaja kandidature za naziv v obliki t.i. BID FILE, ki mora vključevati opis športne infrastrukture v mestu, način izvajanja programov športa, opis strategije razvoja športa, delo z invalidi, starejšimi in ostalimi na področju športa, športni turizem, športne dogodke in predlog programa in promocijskih aktivnosti v letu pridobitve naziva ter dodatne prednosti in ugodnosti športne vadbe za vse občane.

Naslednji korak pri prijavi je srečanje s predstavniki športa in športnega turizma, skrben pregled športne infrastrukture in pogojev za športne aktivnosti v naši občini s strani delegatov komisije ACES Europe, ki so 12. 9. 2021 prišli v Brežice in začeli z evalvacijo zapisanega na terenu. Obisk se bo zaključil v 14. 9. 2021.

Glavno vodilo kandidature se glasi: Brežice – mesto športa za vse generacije! S pridobitvijo naziva in aktivnostmi, ki bi jih izvedli v letu 2022, želimo povečati promocijo aktivnega življenjskega sloga za vse generacije po celotni občini in promocijo naše občine kot odlične destinacije za domače in tuje goste, za še večji razvoj športnega turizma.

Občina Brežice predstavlja lokalni in tudi širši javnosti zakladnico neštetih doživetij in športnih aktivnosti. Brežice so športna občina, v kateri se dnevno odvijajo številne športne dejavnosti za vse generacije. Infrastruktura omogoča rekreacijo po celotnem ozemlju občine, tudi na vaseh.

Občina Brežice se zaveda, da je za razvoj profesionalnega in rekreativnega športa potrebna kakovostna športna infrastruktura, tako v obliki športnih objektov kot površin za šport v naravi. Predvsem pa je takšne vrste infrastruktura v prostoru dinamičnega turizma, ki se vse bolj razvija v športni turizem, prava priložnost. Tako Občina Brežice s svojo infrastrukturo ponuja nešteto možnosti za športne aktivnosti. Infrastruktura omogoča priprave in tekmovanja v različnih športih, namestitveni objekti pa so le korak stran. Navdušenci nad pohodništvom, kolesarjenjem, ribolovom in terapevtskim jahanjem lahko aktivno izkusijo raznolikost podeželja in njegove kulture ob ogledu naravnih znamenitosti. Motokros je tudi del tradicije v naši občini. Za adrenalinske izkušnje občina ponuja tudi šolo letenja in padalstvo.

Velik del letnega proračuna občine je namenjen športu, rekreacijskemu športu in vzdrževanju športne infrastrukture. Tudi pri participativnem proračunu, ki je način razporejanja dela proračuna tako, da o njihovi porabi odločajo občani, je velik del namenjen izgradnji in posodobitvi igrišč, zunanje fitnes opreme, energetskih poti in ostalih športnih površin v lokalnih skupnostih.

Brežice imajo dolgo in bogato športno tradicijo. Trenutno je v našem mestu oziroma občini več kot 50 športnih klubov s približno 1.332 profesionalnimi športniki in 1.471 rekreativci. Poleg občine so za šport v mestu odgovorni Športna zveza Brežice, Zavod za šport Brežice, Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice ter Fakulteta za turizem Univerze v Mariboru. Pri pripravi kandidature smo poleg predstavnikov zgoraj omenjenih organizacij pozvali tudi športna in turistična društva ter zasebnike, ki v našem okolju skrbijo za razvoj športa.

Brežice so znane po vrhunskih športnikih in ekipah, ki s svojim trdim in profesionalnim delom dosegajo vrhunske rezultate  in tako pripomorejo k še večji promociji naše občine. Ker je pomen športa in redne aktivnosti v naši občini na visoki ravni, se je Občina Brežice odločila za kandidaturo Brežice – Evropsko mesto športa 2022 in pri tem  stremi k zastavljenim ciljem, ki ji želi v celotni izpolniti v obdobju petih let.

Delite