Ivan Molan

Skupaj z vami za urejeno in prijazno občino Brežice

Novice

Župan Ivan Molan na delovnem srečanju z ministrom za obrambo

Župan Občine Brežice Ivan Molan se je 19. 5. 2021 sestal z ministrom za obrambo mag. Matejem Toninom glede sodelovanje med ministrstvom in občino. Izmenjala sta Pogodbo o sofinanciranju investicij lokalne javne infrastrukture v občini Brežice v letih 2021 in 2022, ki prinaša občini 820.000 evrov. V nadaljevanju obiska sta si minister Matej Tonin in župan Ivan Molan ogledala uspešno zaključeno skupno investicijo novi leseni most v Cerkljah ob Krki in odkrila tablo z napisom o nosilcih financiranja 925.000 evrov vrednega projekta (skupni projekt obnove lesenega mostu in odseka ceste s križiščem na Dolenji Pirošici).

Na delovnem srečanju sta župan in minister s sodelavci govorila glede aktualnih vprašanj in skupnih vlaganj v lokalno javno infrastrukturo. Kot je dejal župan Ivan Molan, je spoštovanje zavez države iz leta 2007 sklenjenega Dogovora o medsebojnem sodelovanju v zvezi s projektom posodobitve vojaškega letališča Cerklje ob Krki med občino in ministrstvom za obrambo, pogosto odvisno od dobre volje aktualne vlade in aktivnosti ministra. Ministru Mateju Toninu se je župan zahvalil za dobro sodelovanje in posluh za potrebe občine.

Poleg sredstev za vlaganje v lokalno javno infrastrukturo v letih 2021 in 2022 bo 80.000 evrov namenjenih na nakup opreme za civilno zaščito in gasilska društva. Skupni projekti so Obnova lokalne ceste LC024051 od R2 419 do križišča v Dolenji Pirošici, Obnova lokalne ceste LC024011 Cerklje-Črešnjice in izgradnja pločnika, Obnova odseka lokalne ceste Velike Malence-Vrhovska vas in Modernizacija javne poti Skopice.

Župan Ivan Molan se je ministru zahvalil tudi v imenu prostovoljnih gasilskih društev v občini Brežice, ki so na podlagi t. i. sedmega protikoronskega zakona s strani države prejeli nadomestilo zaradi izpada dela finančnih sredstev, zbranih predvsem s prostovoljnimi prispevki ter drugimi dejavnostmi in prireditvami, ki jih zaradi epidemije niso mogli uresničiti. Gasilska društva v občini so prejela nadomestilo za izpad sredstev v skupni višini 90.000 evrov,  kar predstavlja približno polovico zneska, ki ga občina vsako leto nameni za delovanje društev.

Predstavitev prenovljenega koncepta prostovoljnega služenja vojaškega roka

Minister je župana seznanil s prenovljenim konceptom prostovoljnega služenja vojaškega roka. S 5. julijem 2021 se uvaja nov koncept enotne vstopne točke v Slovensko vojsko za vse oblike služenja domovini – prostovoljno služenje vojaškega roka, vojak pogodbene rezerve ali za stalno zaposlitev v Slovenski vojski.

Temeljno usposabljanje bo potekalo v treh fazah (5+6+2 tedna – skupaj 13 tednov), kandidati pa se bodo sami odločili, koliko časa bodo odslužili. Kot prav minister, mladim, ki jih zanima prostovoljno služenje vojaškega roka, ne bo dolgčas; prenovili so vsebine, ki bodo praktične, atraktivne in dinamične, v okviru fakultativnih vsebin bodo lahko opravili tudi teoretični del znanj za vozniški izpit (CPP, prva pomoč …), spoznali bodo gasilske veščine, preživetje v naravi, predvsem pa se bodo seznanili z vojaškim načinom življenja. Po končanih 13 tednih bodo mladi prejeli nagrado v višini 3.199 evrov. Usposabljanje bo potekalo v treh vojašnicah – v Vipavi, na Bohinjski Beli in v Murski Soboti. Sprejeli bodo 300 kandidatov, prijave bodo sprejemali do 20. junija.

Dogovor z ministrstvom za obrambo

Dogovor o medsebojnem sodelovanju v zvezi s projektom posodobitve vojaškega letališča Cerklje ob Krki, ki sta ga 4. 7. 2007 sklenila Ministrstvo za obrambo in Občina Brežice je eden prvih sporazumov v Sloveniji, s katerim je občina pridobila sredstva sofinanciranja v lokalno infrastrukturo, ki jo souporablja Slovenska vojska. Kljub številnim izzivom, med katerimi je bil gotovo največji ta, da v času gospodarske in finančne krize ministrstvo ni moglo izpolnjevati zavez iz dogovora, je Občina Brežice uspela z namenskimi sredstvi ministrstva v času izboljšati lokalno infrastrukturo v krajih ob letališču.

Poleg tega je na podlagi osnovnega dogovora od države prejela 14 stanovanj ter nepremičnine v nekdanjem tehničnem remontnem zavodu Bregana v poslovno-industrijski coni Slovenska vas, katerih prenos se je štel kot vlaganje v lokalno javno infrastrukturo za 6-letno obdobje (2013, 2014, 2015, 2016, 2017 in 2018). V času od podpisa dogovora do zaključka aktualne pogodbe o sofinanciranju, torej od leta 2007 do 2022, bo vložek ministrstva v lokalno javno infrastrukturo v občini Brežice znašal 3,1 milijone evrov, znesek ministrstva za nakup gasilskih vozil in opreme bo skupaj znašal 300.000 evrov, dodatnih 1,5 milijona evrov pa predstavlja vrednost nepremičnin, ki jih je ministrstvo v preteklosti preneslo v last občine.

Delite