Ivan Molan

Skupaj z vami za urejeno in prijazno občino Brežice

Mesec: maj 2021

Župan Ivan Molan z ministrom za notranje zadeve Alešem Hojsom o aktualnih razmerah na državni meji v Občini Brežice

Minister za notranje zadeve Aleš Hojs si je na povabilo župana Občine Brežice Ivana Molana, dne 28.5.2021, skupaj s predstavniki Direkcije RS za vode, Vodnega-gospodarskega podjetja Novo mesto d.d., predsedniki obmejnih krajevnih skupnosti Občine Brežice in občinsko upravo, ogledal poselitveno…

Delovno srečanje župana Občine Brežice s predstavniki Direkcije RS za ceste

Dne 25.5.2021 je potekalo na Občini Brežice delovno srečanje župana z Direkcijo Republike Slovenije za ceste (v nadaljnjem besedilu: DRSI), z direktorjem Sektorja za investicije v ceste, g. Tomažem Willenpartom s sodelavci. Uvodoma je beseda tekla o Vzhodni obvoznici Brežic,…

Dobrodelno okrog Slovenije tudi s pomočjo Občine Brežice

Pri izvedbi največjega vseslovenskega humanitarnega kolesarskega dogodka z naslovom ”Dobrodelno okrog Slovenije – DOS”, ki poteka pod okriljem Kolesarske zveze Slovenije, se je s pomočjo in podporo pridružila tudi Občina Brežice. To je dobrodelna kolesarska vožnja Damija Zupija ter Alojza…

Župan Ivan Molan na delovnem srečanju z ministrom za obrambo

Župan Občine Brežice Ivan Molan se je 19. 5. 2021 sestal z ministrom za obrambo mag. Matejem Toninom glede sodelovanje med ministrstvom in občino. Izmenjala sta Pogodbo o sofinanciranju investicij lokalne javne infrastrukture v občini Brežice v letih 2021 in…

Idejne rešitve za dostopni Vodni center Brežice

Občina Brežice je pripravila razstavo prejetih rešitev javnega natečaja za izbiro strokovno najprimernejše rešitve in izbiro izdelovalca projektne dokumentacije za dostopni Vodni center Brežice. Razstava vseh štirih prejetih idejnih rešitev je postavljena na ploščadi pri vhodu na območje HE Brežice,…

Občina Brežice pridobila evropska sredstva za gradnjo kolesarske povezave Brežice – Krška vas

Občina Brežice je bila pri pridobivanju evropskih sredstev za sofinanciranje uspešna tudi s prijavo projekta kolesarske povezave Brežice-Krška vas in Brežice-Čatež ob Savi. Za projekt v vrednosti 3,34 milijona evrov, ki ga bo občina izvajala v okviru Dogovora za razvoj…