Ivan Molan

Skupaj z vami za urejeno in prijazno občino Brežice

Novice

Občina Brežice ne nakupuje nepremičnin za Rome

Sestanek civile iniciative na temo varnostnih razmer v KS Velika Dolina in KS Jesenice na Dolenjskem je v javnosti sproži val govoric, da Občina Brežice z nakupom nepremičnin rešuje romsko vprašanje v naši občini. Kot župan v imenu Občine Brežice obveščam občanke in občane, da gre za lažne informacije.

V sredo, 14.7.2021, so krajani KS Velika Dolina in KS Jesenice na Dolenjskem, ki so povezani v civilno iniciativo, sklicali sestanek s ciljem zagotoviti višjo varnost v svoji skupnosti. V te krajevnih skupnostih se je namreč v zadnjem času pojavilo/je bilo zaznano večje število vlomov, tatvin ter kršitev javnega reda in miru.

Predstavnik Policije je predstavil podatke, da je bilo na področju obeh krajevnih skupnosti v zadnjem letu zabeleženo 7 kaznivih dejanj in 5 kršitev na območju krajevne skupnosti.

Sledile so še navedbe ostalih posameznikov, ki so bili prisotni na sestanku. Pri tem so izpostavili informacijo, da Občina Brežice nakupuje nepremičnine na območju občine, v katere naseljuje romske družine. Tako naj bi bilo z nepremičninami v naselju Ponikve. Prisotni so navajali tudi nekatere druge nepremičnine.

Na tem mestu izpostavljam, da Občina Brežice ni kupila nepremičnin na Ponikvah niti nima namere nakupa drugih nepremičnin na območju občine ali izven, v katere bi nameravala namestiti romske družine oz. fizične osebe. Občina ne more kupovati nepremičnin fizičnih oseb za tretjo osebo. O vsakem razpolaganju Občine z nepremičninami pa mora odločati občinski svet. Vse odločitve občinskega sveta so javno dostopne in preverljive. Vsakdo lahko ugotovi, da vsebina govoric ni bila predmet nobenega odločanja, zato širjenje tovrstnih nepreverjenih informacij vidim z izključnim interesom vnašanja nemira v skupnost in škodovanja imenu Občine. Sam kot župan sem se in se bom v imenu Občine vedno zavzemal za varnost svojih občank in občanov.

Predstavniki krajevnih skupnosti so pozvali/zahtevali, da se ustavijo vsi postopki priseljevanja ali oddajanja stanovanjskih objektov, ki so v občinski lasti ali upravljanju, ter da je v te postopke potrebno vključiti vse deležnike lokalnega okolja kot so to krajevna skupnost, šole in ostali.

Poudarjamo – Občina Brežice ne vodi nobenih postopkov priseljevanja ali oddajanja objektov s ciljem reševanja romskega vprašanja. Ravno tako Občina nima vpogleda v promet nepremičnin v lasti fizičnih oseb in tudi v nobeni fazi postopka prodaje oz. nakupa nepremičnin med fizičnimi osebami ne sodeluje/ nima pristojnosti sodelovati.

V nepremičninah, ki so v lasti oseb, nameščenih v domovih za starejše občane, za katere Občina doplačuje strošek oskrbe, nima Občina namena nikogar nameščati. Na teh nepremičninah ima Občina izključno vknjiženo prepoved razpolaganja z nepremičnino. Razpolaganje s to nepremičnino je možno le ob strinjanju lastnika ali skrbnika in Centra za socialno delo.

Občina Brežice je informacije o nameščanju romskih družin preverila tudi pri pristojnemu centru za socialno delo. Tudi center je zanikal vse govorice in namene, na katere te nakazujejo.

Na temo priseljevanja je sklepe sprejel tudi Svet KS Jesenice na Dolenjskem. Sklepi izkazujejo med ostalim tudi popolno nepoznavanje nalog v pristojnosti občine. Vsebina sklepov izraža izključno stališče članov Sveta KS Jesenice na Dolenjskem in se kot župan in Občina od tega omejujemo.

Kot župan pozivam vse občanke in občane, da se na te lažne govorice ne odzivate in da jih, če želite, preverite neposredno na naslovu Občine v Kabinetu župana osebno ali po elektronski pošti.

Občina Brežice se zavezuje, da se bo aktivno vključila v reševanje vprašanja varnosti v naši lokalni skupnosti, ki ga je s pozivom naslovila civilna iniciativa. Naše stališče je, da to lahko uspešno razrešimo le skupaj povezani vsi pristojni organi v tesnem sodelovanju s krajankami in krajani.

Zato pozivam vse, ki imajo interes in so pripravljeni sodelovati, da delujemo skupaj na podlagi resničnih in preverjenih informacij v  smeri reševanja težav. Širjenje lažnih govoric in s tem spodbujanje nepotrebne nestrpnosti vsekakor ne more pripomoči k višji stopnji varnosti, ki si jo vsi želimo.

Ivan Molan, župan

Delite