Ivan Molan

Skupaj z vami za urejeno in prijazno občino Brežice

Novice Projekti

Občina Brežice prejela sklep o sofinanciranju gradnje vrtca v višini 829.000 evrov

Občina Brežice se je zaradi prostorske stiske in dotrajanosti objektov odločila za gradnjo dveh novih pet oddelčnih vrtcev v Artičah in v Dobovi. Ker v zadnjih osmih letih država ni sofinancirala investicij v vrtce in šole, se je občina odločila, da vrtca zgradi z lastnimi proračunskimi sredstvi. Letos pa je Vlada RS Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport dodelila dodatna sredstva za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v proračunskem obdobju 2021-2024. Občina Brežice je na poziv ministrstva prijavila oba vrtca in prejela sklep, na podlagi katerega je upravičena do sredstev sofinanciranja v višini 829.000 evrov. To pomeni, je dejal župan Občine Brežice Ivan Molan, da bo občina lahko del sredstev, ki so bila predvidena za vrtec, namenila za druge projekte v občini.

Gradnja vrtcev v Artičah in v Dobovi se je začela poleti 2020. Dela se zaključujejo, selitev v nove prostore je predvidena v februarju 2022. Skupna pogodbena vrednost gradnje za oba vrtca znaša 3,9 milijona evrov – od tega 2,3 milijona evrov za vrtec v Artičah in 1,6 milijona evrov za vrtec v Dobovi.

Poleg sredstev Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport je občina s strani Eko sklada, slovenskega okoljskega javnega sklada, prejela 575.000 evrov nepovratnih sredstev na podlagi uspešne prijave na javni poziv, saj sta oba vrtca grajena kot energetsko učinkoviti stavbi. Tako bo občina za gradnjo obeh vrtcev pridobila sredstva sofinanciranja v višini 1,4 milijona evrov, kar bo olajšalo finančno izvedbo investicij in omogočilo dodatne projekte.

Delite