Ivan Molan

Skupaj z vami za urejeno in prijazno občino Brežice

Novice

SKUPAJ ZA UREJENO IN PRIJAZNO OBČINO

Za župana in za člane občinskega sveta se počasi zaključuje mandat 2014-2018. Sedanji mandat je bil zelo zahteven, ker se je že v prvem letu Občini Brežice in občanom zgodila migrantska oz. begunska kriza, občina pa se je soočala tudi z zmanjšanjem proračunskih sredstev iz naslova države. Sam sem se ves čas mandata trudil delovati povezovalno, nad strankarskimi in ostalimi ozkimi interesi. Skušal sem usklajevati različne želje, potrebe, politično pestrost in zmožnosti občine. Glede na številne izzive v preteklih štirih letih smo lahko zadovoljni, da ta mandat zaključujemo uspešno, saj smo glede na realne možnosti in z danimi sredstvi naredili največ, kar je bilo mogoče. Uspeli smo ohraniti kakovost življenja v občini – zagotoviti sredstva za normalno delovanje vrtcev, šol, javnih zavodov, krajevnih skupnosti in društev, uresničiti čim več vsebinskih programov, namenjenih občankam in občanom (mednarodni projekt Šport za zdravo starost, Občuti svobodo vode, projekt Sopotnik, večgeneracijski center, …) in hkrati uspeli vlagati v obnovo cest, gradnjo pločnikov, vodovodov, zgraditi novo šolo in vrtec v Cerkljah ob Krki. Zaradi zmanjšanja sredstev iz naslova države se je dinamika investicij v občini upočasnila, saj smo prednost namenili zagotavljanju stabilnosti in rednemu delovanju javnih zavodov.

Po tehtnem razmisleku sem se odločil za kandidaturo in sicer bom ponovno kandidiral s podporo občank in občanov ter tistih strank, ki me želijo podpreti. Predlagatelj moje kandidature bo tako kot pred štirimi leti Dražen Levojević in skupina volivcev, ki mi zaupajo. Zato bom od danes naprej zbiral podpise podpore, te mi lahko občani zaupajo na obrazcih, ki jih potrdijo na Upravni enoti Brežice, v pisarni št. 4 in 5. V sredo, 3. oktobra, bom tudi javno zbiral podpise pred Mestno hišo Brežice.

Volilni program se redno dopolnjuje, zato vabim vse zainteresirane, da obiščejo mojo spletno stran www.ivanmolan.si, kjer zbiram predloge in pobude občanov ali pa mi pišejo na info@ivanmolan.si. Moj program razvoja občine temelji na realnih izhodiščih in zajema turistične ter športno-rekreacijske ureditve ob HE Brežice in HE Mokrice, nadaljevanje urejanja kolesarskih stez, urejanje cest, pločnikov, vodovodov, kanalizacij in ostale javne infrastrukture, nadaljevanje gradnje šol in predvsem enakomeren razvoj vsek krajev občine. Še naprej bom svoj trud usmerjal to, da v občini obdržimo in nadgradimo vsebinske projekte, namenjene občanom, ki jih že izvajamo. Verjamem, da mi bodo pri tem tako kot doslej v pomoč tako javni zavodi kot društva in občani, katerih podpora je pomembna pri kandidiranju in še posebej pri vodenju občine.

# # #

Kontakt za podatke: info@ivanmolan.si

Delite