Ivan Molan

Skupaj z vami za urejeno in prijazno občino Brežice

Mesec: julij 2021

Občina Brežice ne nakupuje nepremičnin za Rome

Sestanek civile iniciative na temo varnostnih razmer v KS Velika Dolina in KS Jesenice na Dolenjskem je v javnosti sproži val govoric, da Občina Brežice z nakupom nepremičnin rešuje romsko vprašanje v naši občini. Kot župan v imenu Občine Brežice…

Sanacija in zaščita skalnega podora v Slovenski vasi

Občina Brežice izvaja sanacijo in zaščito sklanega podora v Slovenski vasi, na odseku cesta JP 525062 Slovenska vas-Filipač, ki ogroža cesto ter 12 stanovanjskih objektov, kjer živi 21 občank in občanov. Trenutno Izvajalec del v pobočje vrta luknje, kamor umešča…

Otvoritev lokalne ceste in javne poti, ki povezujeta občini Brežice in Kozje

Občina Brežice je v letih 2019 in 2020 zaključila investicijo modernizacija lokalne ceste LC 181011 Močnik-Osredek in javne poti 527221 Močnik-Osredek, ki povezujeta naselji Pečice in Osredek pri Podsredi ter občini Brežice in Kozje. Ker je epidemija z veljavnimi ukrepi…

Župan prostovoljcem in prostovoljkam ter ZPTM Brežice izročil spominski znak za požrtvovalnost v boju proti COVID-19

Župan Občine Brežice Ivan Molan je v Mestni hiši Brežice izročil prejemnikom spominski znak »Za požrtvovalnost v boju proti COVID-19«, ki ga Vlada Republike Slovenije podeljuje za požrtvovalnost pri izvajanju ukrepov za preprečevanje širjenja epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19). Župan…

Razglasili Županovo vino za leto 2021

Na grajskem dvorišču brežiškega gradu so v sredo, 30. junija, razglasili rezultate ocenjevanja vin v sklopu izbora Županovo vino za leto 2021. Ocenjevalna komisija je izbrala najboljša vina v treh kategorijah – cviček PTP in beli bizeljčan PTP ter modra…