Ivan Molan

Skupaj z vami za urejeno in prijazno občino Brežice

Novice Prireditve

Iskrene čestitke letošnjim oktobrskim nagrajencem

Na predvečer občinskega praznika je v Viteški dvorani Posavskega muzeja Brežice potekala slavnostna seja Občinskega sveta Občine Brežice, na kateri sem izročil svečane listine prejemnikom oktobrskih nagrad in občinskega priznanja ter plaketi Občine Brežice.

V imenu regije Posavje je ob prazniku občini in občanom zaželel vse dobro župan Občine Sevnica in svetnik Državnega sveta Srečko Ocvirk, ki je poudaril dobro sodelovanje na ravni regiji, kjer so uspehi posamezne občine tudi uspehi celotnega Posavja, je dejal. V imenu delegacije iz pobratenega Mesta Dobřany je občankam in občanom vse dobro zaželel župan Martin Sobotka: »In ker smo Čehi,« je dejal češki župan, »vam želimo tudi veliko humorja in glasbe.«

Kulturni program prireditve, ki je nastal v sodelovanju med Občino Brežice in Območna izpostavo JSKD Brežice je bil v znamenju sodelovanja in prepletanja tako različnih generacij kot umetniških zvrsti. Nastopili so Mešani pevski zbor Viva Brežice z zborovodkinjo Simono Rožman Strnad, učenci Glasbene šole Brežice Ana Jagrič, citre, Ivana Lesinšek, violina in Rok Beričnik, bas citre, pod vodstvom mentorice in profesorice Anite Veršec, plesalke Plesnega društva Imani – skupina Balet 2, pod vodstvom koreografinje in mentorice Sare Levičar, recitatorji iz OŠ Artiče in Literarne sekcije KUD Oton Župančič Artiče Hana Rostohar Jakič, Samo Valenčak in Julija Grašak pod vodstvom mentorice Jane Kovačič, recitatorka  Ivana Vatovec iz Društva upokojencev Brežice, Literarna sekcija Jagodni izbor, ter glasbenika Elizabeta in Dragutin Križanić. Prireditev je povezovala Anja Urek.

Občinsko priznanje prejmejo organizacije, ki so se v preteklih letih še posebej odlikovale. Tako je prejelo priznanje občine za leto 2022 Kulturno društvo Drugi oder, ki  v letošnjem letu praznuje deseto obletnico svojega delovanja. Društvo s kakovostno kulturno ponudbo, ki zajema tudi avtorske kulturne prireditve, širi in dviguje kulturno zavest med Brežičani ter tudi širše. Člani društva se s kulturo ukvarjajo ljubiteljsko, a njihove predstave (gledališke, lutkovne, muzikal) presegajo amatersko delo. Delovanje KD Drugi oder prinaša v lokalno okolje dodano vrednost in s kulturo bogati življenje občanov.

Izjemni posamezniki, ki so se še posebej odlikovali in so prejeli oktobrsko nagrado za leto 2022, so:

Ljudmila Ban, ki je s svojim dolgoletnim prostovoljnim delom na različnih področjih in v več društvih v Krajevni skupnosti Sromlje močno prispevala k prepoznavnosti in razvoju kraja ter občine Brežice. Njeno predano delo predstavlja pomemben prispevek pri ustvarjanju  mozaika slovenske turistične ponudbe. S svojim čutom za prostovoljstvo je k sodelovanju pri različnih projektih in dogodkih znala pritegnila številne krajane.

Vlado Leskovar je v letu 2022 obeležil 25 let mašniškega posvečenja, 20 let vodenja Župnije Bizeljsko in 15 let vodenja Župnije Kapele ter svojih 50 let. Večkrat je dokazal, da s svojim delovanjem in s svojo preudarnostjo, umirjenostjo ter pozitivnostjo povezuje ljudi in krepi lokalno skupnost. Ob pomoči predanih sodelavcev in v sodelovanju s krajevnimi društvi je obogatil in oplemenitil versko, kulturno in družabno medgeneracijsko življenje v kraju in občini.

Jožica Penič ima izredne zasluge v prizadevanju, da se v Kapelah in v občini Brežice ohranjata ter predstavljata naši snovna in nesnovna dediščina. Zaslužna je tudi za temeljite filmske zapise snovnega, nesnovnega in jezikovnega izročila posavskih krajev, ki pomembno prispevajo k ohranjanju dediščine tega prostora. Rezultati njenega delovanja presegajo meje občine in regije ter odmevajo v širšem slovenskem in mednarodnem prostoru.

Delite