Ivan Molan

Skupaj z vami za urejeno in prijazno občino Brežice

Novice

Hitro in učinkovito sprejemanje prostorskih načrtov omogoča nove investicije v naši občini

Ureditev Industrijsko poslovne cone Brezina z močenjšim električnim tokom v letu 2009 je bil velik in pomemben korak, narejen v pravi smeri spodbude in stabilnega razvoja gospodarstva v občini Brežice.

Bistvene spremembe in dopolnitve OPPN IPC Brezina, ki so omogočile večji nabor umeščanja objektov v prostor in sprostil merila ter pogoje za umeščanje le-teh, segajo v leto 2019.

To je privabilo nove investitorje oziroma delodajalce, zato danes lahko govorimo o ponovni oživitvi funkcionalno degradiranega prostora bivših oglinokopov.

Občina Brežice je nasproti pristopila tudi eni izmed največjih investicij v državi, to je 100 milijonska investicija, ki bo zagotovila več kot 300 delovnih mest!

Rezultat sodelovanja se je izkazal tudi ob novici, da se je podjetje TPV Automotive, ki že vrsto let uspešno udejanja svojo strategijo in vizijo »Ustvarjamo mobilnost prihodnosti«, odločilo, da vodstvo in večino režijskih služb preseli v občino Brežice, kjer imajo kar dve svoji tehnološko najsodobnejši tovarni.

Delite