Ivan Molan

Skupaj z vami za urejeno in prijazno občino Brežice

Novice Projekti

Občina Brežice zagotovila tri nova vozila za izvajanje storitve Pomoč družini na domu

Na dvorišču brežiškega gradu je v četrtek, 19. 8. 2020 potekala prireditev ob slovesni predaji treh novih vozil izvajalcu socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu, Centru za socialno delo (CSD) Posavje, Enoti Brežice. Z nakupom novih osebnih avtomobilov želi Občina Brežice zagotoviti izvajalkam storitve večjo varnost in s tem prispevati tudi k večji kakovosti storitve za uporabnike v občini. Z nakupom vozil v višini 25.000 evrov je občina poskrbela tudi za to, da je cena storitve za uporabnike ostala enaka lanski oz. da se je celo znižala za nekaj odstotkov, kar je ob stalni rasti življenjskih stroškov uspeh, je dejal župan Ivan Molan.

Ključe novih avtomobilov je iz rok župana Ivana Molana prejela direktorica CSD Posavje Marina Novak Rabzelj, ki je dejala, da je pridobitev tudi priznanje pomembnemu delu izvajalk in kaže na skrb občine za občane. Storitev socialne oskrbovalke izvajajo na domu, zato je pomembo da imajo pri svojem delu ustrezna in varna službena vozila.

V občini Brežice za pomoč starejšim in invalidom na domu skrbi devet izvajalk, že septembra pa se jim bo zaradi vsako leto večjih potreb po storitvi pridružila še deseta sodelavka. Pomoč pri vsakodnevnih opravilih in dostavi toplega obroka nudijo povprečno 80 uporabnikov na mesec in sicer vsak dan, od ponedeljka do petka, ob sobotah pa imajo dežurstvo. Delo poteka od jutra do večera, nekatere uporabnike obiščejo tudi trikrat na dan – posamezniki namreč potrebujejo pomoč tako pri jutranji kot večerni negi, v času kosila pa jim dostavijo tudi topel obrok.

Na Občini Brežice se zavedajo, da vsako leto več občanov potrebuje pomoč na domu, zato se je občina odločila za nakup vozil, s katerim krepi izvajanje storitve. V letu 2018 je pomoč na domu potrebovalo povprečno 63 občanov na mesec, v prvi polovici leta 2020 se je število pomoči potrebnih povečalo že na 84 občanov na mesec.

Ekonomsko ceno storitve subvencionira občina v višini približno 63 % (oz. 13,47 evra na uro), cena storitve za uporabnika tako letos znaša 6,94 evrov na uro. Za subvencioniranje te socialno varstvene storitve je občina v letu 2018 namenila dobrih 110.000 evrov, v proračunu za leto 2020 pa je namenjenih za subvencioniranje storitve 150.000 evrov.

Občina Brežice posebno skrb namenja starejšim občanom, zato ohranja in nadgrajuje v času epidemije uveden telefon za pomoč starejšim. Na telefonsko številko 051 20 10 10 lahko starejši pokličejo glede različnih oblik pomoči, tu dobijo tudi informacije o storitvah kot je npr. brezplačen prevoz za starejše Sopotniki.

Prireditev ob predaji novih vozil je potekala v skladu s priporočili in omejitvami NIJZ. Dogodek je povezovala Vesna Kržan, glasbeni program je pripravila mlada, nadarjena pevka Hana Haler.

Župan občine Brežice Ivan Molan o nakupu vozil.MP3
Direktorica CDS Posavje o storitve in pridobitvi.MP3

Delite