Ivan Molan

Skupaj z vami za urejeno in prijazno občino Brežice

Novice Projekti

Največja investicija Občine Brežice v letu 2020 se izvaja v Artičah

Šolski kompleks v Artičah je v času šolskih počitnic prizorišče največje investicije Občine Brežice v letu 2020. Na dveh gradbiščih se izvajajo trije projekti v skupni vrednosti treh milijonov evrov – hkrati potekajo dela gradnje novega vrtca, urejanje kotlovnice za celoten šolski kompleks in celovita energetska obnova telovadnice. Gradbišči je obiskal tudi župan občine Brežice Ivan Molan, ki je dejal, da različni izvajalci usklajeno sodelujejo, dela potekajo kot načrtovano. Župan je prebivalce v bližini gradbišča in krajane zaprosim za strpnost, saj je za uspešno izvedbo te obsežne investicije potrebno tako sodelovanje krajevne skupnosti, krajanov, šole in občine kot izvajalcev.

Gradnja vrtca pri OŠ Artiče se je začela junija in bo potekala do novembra 2021. Nov 5-oddelčni vrtec se gradi kot samostojni prizidek južno od obstoječega šolskega kompleksa in bo tlorisno razgiban objekt z igralnicami v pritličju (vsaka v velikosti minimalno 50 m2 in zunanjo teraso 24 m2). Skupaj bo neto tlorisna površina novega vrtca znašala 1.194,41 m2. Pogodbena vrednost gradnje vrtca znaša 2,3 milijone evrov, izvajalec je podjetje CGP d.d.. V času od začetka gradnje so bila izvedena dela za gradnjo kleti in  betonska podlaga, zaključuje se izvedba vrtin.

Celovita energetska sanacija telovadnice v vrednosti cca 416.000 evrov je del projekta javno-zasebnega partnerstva (občina in konzorcij zasebnih partnerjev družbe Petrol in podjetja Plistor) »Celovita energetska prenova javnih objektov v lasti občine Brežice«.

Energetska sanacija telovadnice obsega izolacijo fasade, izolacijo strehe, menjavo stavbnega pohištva – oken, urejanje termostatskih ventilov, sanacijo razsvetljave in prenovo ogrevalnega sistema. Izolacija strehe je že zaključena, okna so zamenjana, razsvetljava urejena, v tem tednu poteka tudi zaključevanje fasade na telovadnici.

Naložbo sofinancirata RS in EU iz Kohezijskega sklada in sicer je operacija sofinancirana v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 – 2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 4.1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabo obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami in stanovanjskemu sektorju«, specifičnega cilja 4.1.1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«.

Tretji projekt je urejanje kotlovnice za celoten šolski kompleks. Pogodbena vrednost ureditve kotlovnice znaša 328.000 evrov, dela izvaja podjetje Plistor d.o.o. v partnerstvu s podjetjem Geotech d.o.o.. Vzpostavitev kotlovnice za celoten šolski kompleks – za vrtec, šolo in telovadnico, je že začetek adaptacije osnovne šole, ki se bo nadaljevala predvidoma v letu 2022. Vzpostavitev kotlovnice obsega izvedbo geosond in povezav do toplotne črpalke, izvedbo hranilnika ter vzdrževanje in upravljanje sistema v obdobju dveh let od prevzema objekta vrtca.

Kot je dejala ravnateljica OŠ Artiče Vesna Bogovič v šoli upajo, da bo sanacija telovadnice zaključena pred začetkom novega šolskega leta, da bo ob šoli samo eno gradbišče, kar bo za izvajanje pouka manj moteče. Tudi v šoli in vrtcu spremljajo potek dela na obeh gradbiščih in se veselijo novih pridobitev. Zaradi gradbišča novega vrtca, ki bo dejavno do novembra 2021 je šola pripravila tudi spremenjeni režim prihoda otrok v šolo, posebej tistih, ki jih v šolo pripeljejo starši. Osnova šola obvestila redno objavlja na svoji spletni strani – https://www.osartice.si/.

Delite