Ivan Molan

Skupaj z vami za urejeno in prijazno občino Brežice

Novice

Zaključek projekta participativnega proračuna v Kapelah

V letu 2020 v občini Brežice kljub zahtevnim razmeram uspešno izvajamo in uresničujemo projekte participativnega proračuna Moja skupnost – sodelujem!. Med zaključenimi projekti je tudi projekt Ureditev travnatega igrišča ob Podružnični šoli Kapele, ki je namenjeno za rekreacijo in medgeneracijsko druženje. Dela izvedbe so zajemala zemeljska dela za ureditev 400m2 travnatih površin, postavitev ograje, merilnega mesta za opazovanje vremenskih razmer in mize s klopmi. Ob ureditvi travnatega igrišča je bilo posajenih tudi devet češenj, ki bodo obrodile sadove v časovnem razponu nekaj mesecev.

16 projektov participativnega proračuna

V proračunih za leti 2020 in 2021 je bilo na podlagi izvedenega glasovanja uvrščenih 16 projektov, ki so jih izmed 31 prijavljenih izbrali občani z glasovanjem. Za izvedbo participativnih projektov v dveh letih Občina Brežice namenja 200.000 evrov, po 100.000 evrov v letu 2020 in v letu 2021.

Trije projekti participativnega proračuna so zaključeni, to sta poleg projekta Ureditev travnatega igrišča ob PŠ Kapele še Obnovitev asfaltnega igrišča v Krški vasi in Artiška pot zdravja. Do konca leta bodo izvedeni še štirje projekti in sicer Ureditev športno – učnega prostora ob reki Krki v Župeči vasi, Vadbeni park in družbena točka v Globokem, Večgeneracijska in večfunkcijska ureditev Doma krajanov v Križah ter Praznično novoletna okrasitev vasi Pišece.

Delno je občina v 2020 izvedla še pripravljalna dela (dokumentacija, ipd.) za dva projekta, ki se bosta sicer nadaljevala v naslednjem letu (Medgeneracijski park Sela in Razgledna ploščad na Sv. Vidu).

Delite