Ivan Molan

Skupaj z vami za urejeno in prijazno občino Brežice

Mesec: avgust 2020

100.000 evrov neposrednih spodbud za razvoj podjetništva v občini Brežice

Občina Brežice je 18. avgusta objavila povabilo k oddaji prijav na javni razpis za pospeševanje razvoja podjetništva v občini Brežice za leto 2020. Sredstva javnega razpisa v skupni višini 100.000 evrov so zagotovljena za naslednje namene: za sofinanciranje investicij (74.000…

Občina Brežice zagotovila tri nova vozila za izvajanje storitve Pomoč družini na domu

Na dvorišču brežiškega gradu je v četrtek, 19. 8. 2020 potekala prireditev ob slovesni predaji treh novih vozil izvajalcu socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu, Centru za socialno delo (CSD) Posavje, Enoti Brežice. Z nakupom novih osebnih avtomobilov želi…

Največja investicija Občine Brežice v letu 2020 se izvaja v Artičah

Šolski kompleks v Artičah je v času šolskih počitnic prizorišče največje investicije Občine Brežice v letu 2020. Na dveh gradbiščih se izvajajo trije projekti v skupni vrednosti treh milijonov evrov – hkrati potekajo dela gradnje novega vrtca, urejanje kotlovnice za…

V Brežicah prva nogometna tekma pod novimi žarometi

V začetku nove sezone 2. slovenske nogometne lige bo nocoj na glavnem igrišču nogometnega stadiona v Brežicah potekala tekma med NK 1919 Brežice in NK Dob pod žarometi nove razsvetljave, ki je bila urejena v letu 2019 kot del fazne…

Modernizacija odseka lokalne ceste LC 024161 Koritno- Bukovina

Občina Brežice v poletnem času ureja številne odseke cest in javnih poti po krajevnih skupnostih z namenom izboljšati dostopnost do vseh krajev in povečati prometno varnost. Med modernizacijami odsekov je tudi odsek na lokalni cesti LC 024161 Koritno- Bukovina v…