Ivan Molan

Skupaj z vami za urejeno in prijazno občino Brežice

Novice

Ključno je stabilno delovanje občine!

V letu 2018 si želim, da bi občina ostala čim bolj stabilna, delo na občini nemoteno potekalo in zavodi dobro delovali.

Občina Brežice bo v tem letu nadaljevala z izvajanjem nalog iz svoje pristojnosti in projekti, ki so se pričeli v letu 2017. Na področju šolstva se začenja gradnja vrtca pri OŠ Artiče. Nadaljevali bomo z urejanjem in gradnjo javne infrastrukture, namenjene čistemu okolju (kanalizacije), boljši dostopnosti in prometni varnosti po vseh krajih občine. Poseben izziv v tem letu bo razvoj turističnih vsebin in športno-rekreativnih dejavnosti na jezeru ob HE Brežice, za katere se že zanimajo tako organizacije kot posamezniki. »V prihodnosti vidimo še kar precej priložnosti pri razvoju turistične destinacije, predvsem brežiške v povezavi s Posavjem,« je dejal in dodal, da je pomembno tudi, da brežiško občino v slovenskem merilu in širše prepoznavajo kot aktivno, perspektivno in razvojno.

Vir: Posavski Obzornik, 18.01.2019

Delite