Ivan Molan

Skupaj z vami za urejeno in prijazno občino Brežice

Novice

Srečanje z duhovniki in redovnicami, ki delujejo v občini Brežice

V začetku novega leta se s sodelavci že tradicionalno srečam z duhovniki in redovnicami, ki delujejo na področju občine Brežice. Vsakoletno srečanje je priložnost za pogovor o dosedanjem delu, sodelovanju in načrtih za prihodnost. Po dobrodošlici sem zbranim predstavil delo Občine Brežice v preteklem letu in načrte za prihodnje. V imenu duhovnikov je spregovoril brežiški župnik Milan Kšela, ki je sodelovanje med občino in župnijami označil kot korektno in uspešno.

V nagovoru je Milan Kšela, ki je v letu 2017 prejel tudi naziv častni občan Občine Brežice, o tradicionalnem srečanju povedal: »Na tem srečanju se ob skupni mizi pogovorimo o aktualnih zadevah, ki se tičejo našega sodelovanja med občino in župnijami, ki jih občina pokriva. Duhovniki v prvi vrsti vzdržujemo pastoralno oskrbo naših vernih krajanov, pri tem pa ohranjamo in obnavljamo tudi naše župnijske cerkve, podružnice in druge cerkvene objekte. Oboji delamo za iste ljudi v dobrobit le-teh.«

Občina Brežice preko javnega razpisa namenja del proračunskih sredstev za sofinanciranje programov na področju ohranjanja in vzdrževanja kulturnih spomenikov lokalnega pomena, ki niso v lasti Občine Brežice ter drugih programov na področju kulture, kamor sodijo tudi obnove sakralnih objektov, ki predstavljajo pomembno kulturno dediščino.

Vir: Občina Brežice / Uredništvo.

Delite