Ivan Molan

Skupaj z vami za urejeno in prijazno občino Brežice

Novice

13 let vodenja občine Brežice

Že tradicionalno sem ob obletnici začetka svojega županovanja (1. aprila 2005) na novinarski konferenci predstavil dosežke preteklih let in načrte za prihodnje. Ob tej priložnosti sem predstavil interaktivni zemljevid investicij v občini Brežice, kjer so predstavljene investicije po mandatih. Zemljevid je dostopen na spletni strani občine www.brezice.si in predstavlja prispevek k še bolj preglednemu delovanju občine.

Povzetek uspešnega razvoja občine

Pomemben je enakomeren razvoj vseh krajev občine (20 KS, 109 naselij), izvedene investicije za čisto okolje in večjo prometno varnost ter izboljšano dostopnost, pregledno delovanje občine, močna rast investicij ob ohranitvi in povečanju proračunskih sredstev za posameznike in društva (sofinanciranje programov in delovanja društev, plačilo razlike cene programov vrtca in plačila staršev, oskrbovalnine v domovih, pomoč ob rojstvu otroka, sredstva za pomoč na domu in družinskega pomočnika, enkratne denarne pomoči, …).

Občina skrbi za požarno varnost in posredovanje v primeru nesreč z nakupi in sofinanciranjem potrebne opreme (v 13 letih občina zagotovila 2,4 milijona evrov za 25 vozil prostovoljnih gasilskih društev – PGD), pomemben dosežek je tudi učinkovitost občinske uprave (delež sredstev v proračunu za plače zaposlenih nižji kljub višji izobrazbi zaposlenih – v 2005 5,2 % proračuna za plače, v 2018 je ta delež 5,1 % proračuna, uspešno umeščeni državni projekti v občini (obnova letališča Cerklje ob Krki, HE Brežice in HE Mokrice, podvoz Dobova, Vzhodna obvoznica …), ustanovitev JP Komunala Brežice d.o.o., ki je finančno vzdržno in se aktivno vključuje v okolje, ustanovitev Fakultete za turizem UM v Brežicah, pridobitev stanovanj (MORS, Stanovanjski sklad) za mlade družine in socialno ogrožene občane.

Delite