Ivan Molan

Skupaj z vami za urejeno in prijazno občino Brežice

Mesec: januar 2018

Ključno je stabilno delovanje občine!

V letu 2018 si želim, da bi občina ostala čim bolj stabilna, delo na občini nemoteno potekalo in zavodi dobro delovali. Občina Brežice bo v tem letu nadaljevala z izvajanjem nalog iz svoje pristojnosti in projekti, ki so se pričeli…

Srečanje z duhovniki in redovnicami, ki delujejo v občini Brežice

V začetku novega leta se s sodelavci že tradicionalno srečam z duhovniki in redovnicami, ki delujejo na področju občine Brežice. Vsakoletno srečanje je priložnost za pogovor o dosedanjem delu, sodelovanju in načrtih za prihodnost. Po dobrodošlici sem zbranim predstavil delo…

Srečanje s prostovoljkami projekta Starejši za starejše

V začetku leta sem se srečal z več kot 50 prostovoljkami, ki izvajajo dejavnosti projekta Starejši za starejše v treh društvih upokojencev (DU Brežice, DU Bizeljsko in DU Dobova Kapele), organiziranih na območju občine Brežice in se jim zahvalil za…