Ivan Molan

Skupaj z vami za urejeno in prijazno občino Brežice

Foto prispevki Novice

Izboljšani pogoji učenja in dela na OŠ Velika Dolina

Pomembno je ohraniti mrežo kakovostnih osnovnih šol v občini, saj je vodilo občine enakomeren razvoj vseh krajev in zagotavljanje enako kakovostnih pogojev za učenje tako v mestu kot na podeželju.

Skupaj z ravnateljico šole Mojco Bregar Goričar in predstavnico Otroškega parlamenta Saro Zofič smo s prerezom traku simbolično predali namenu prenovljeno stavbo OŠ Velika Dolina. Učenke in učenci so s pomočjo učiteljev pripravili raznolik in zanimiv kulturni program, kjer so se nam obiskovalcem prireditve predstavili tako osnovnošolci kot otroci iz vrtca.

Investicija v energetsko obnovo  je vredna 346.785 evrov, od tega je Občina Brežice na razpisu Ministrstva za infrastrukturo in prostor pridobila za  sofinanciranje 225.405 evrov evropskih sredstev. V okviru sanacije so bila opravljena naslednja dela: zamenjava dela oken in zunanjih vrat, zamenjava strešne kritine kot ovoja stavbe, hidravlično uravnoteženje ogrevalnega sistema, sanacija ogrevanja v telovadnici, montaža termostatskih ventilov in vgradnja toplotne črpalke za ogrevanje sanitarne tople vode za potrebe telovadnice. Vsi navedeni ukrepi so pripomogli k izboljšanju energetske učinkovitosti objekta, z izrabo obnovljivih virov energije pa so zmanjšane emisije toplogrednih plinov v ozračje. Ti ukrepi tudi zagotavljajo boljše pogoje za izvajanje vzgojnih in izobraževalnih dejavnosti.

Delite