Ivan Molan

Skupaj z vami za urejeno in prijazno občino Brežice

Novice

2 – za stabilnost in razvoj!

2 za stabilnost in razvoj!

Kot samostojni kandidat s 565 podpisi občank in občanov ter podporo strank SDS in NSi bom v nedeljo, 5. oktobra, kandidiral pod številko 2.

Zakaj stabilnost? Občina Brežice se uvršča med najmanj zadolžene slovenske občine. Po zadnjih uradnih podatkih je njen dolg konec leta 2012 znašal 250 EUR/prebivalca, povprečen dolg slovenskih občin pa 409 EUR/prebivalca. Sam sem finančno stabilnost postavil na prvo mesto od prvega dne mandata pri opravljanju svoje funkcije župana. S to lahko dosežemo stabilnost tudi na ostalih področjih. Trdim, da je stabilnost ključna za vsak nadaljnji razvoj.

 S stabilnostjo bomo tudi v prihodnje:

 • zagotavljali redna izplačila začrtanih sredstev vsem proračunskim uporabnikom (šole, vrtci, društva …);
 • zagotavljali izvajanje dodatnih ukrepov za občanke in občane (npr. pomoč ob rojstvu otroka, dodatni popusti za vrtce, sofinanciranje omrežnin …);
 • omogočali izvajanje nadstandardnih programov (z obsežnim sofinanciranje javnih del na vseh področjih, spremljevalce najmlajšim in učencem s posebnimi potrebami, logopeda …);
 • zagotavljali izvajanje rednih in novih investicij na način, da bomo tudi spodbujali vključevanje lokalnih podjetij v izvajanje in s tem krepili gospodarstvo.

Zavedam se, da je za stabilnost občine, občank in občanov nujno:

 • Zagotoviti protipoplavno zaščito ob izgradnji HE Brežice in HE Mokrice,
 • Ohraniti upravno središče in sedež državnih javnih inštitucij (Splošna bolnišnica Brežice, finančni urad, inšpekcijske službe… ) in javnih gospodarskih družb (HESS).

Zakaj razvoj? Obdobje mojega dela na funkciji župana mi daje dober vpogled na razvoj občine in posameznih krajev sedaj že skoraj skozi desetletje. Zagovarjam dobro premišljen in nenehen razvoj, ki mora biti enakomeren na območju celotne občine in po vseh področjih dela. Tej smeri bom sledil tudi v prihodnje.

 • Poleg razvoja, ki ga narekujejo investicije in posamezna področja, želim posebej razvijati:
 • podjetniški inkubator;
 • »start-up« podjetja;
 • socialno podjetništvo;
 • lokalno samooskrbo s podporo urbanim vrtovom, lokalni pridelavi in vzpostavitvijo eko tržnice;
 • dejavnosti za oskrbo starejših na domu in kvalitetno preživljanje starosti v občini;
 • športno rekreacijsko območje Vrbina ob izgradnji HE Brežice in tem novo turitično ponudbo;
 • področje zdravstvenega turizma.
Delite