Ivan Molan

Skupaj z vami za urejeno in prijazno občino Brežice

Novice Projekti

Župan s predstavniki civilne iniciative o poteku načrtovane ceste skozi naselje Brezina

Občina Brežice si z Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo (DRSI) že več kot 20 let prizadeva za uresničitev vzhodne obvoznice Brežic, ki bo potekala od izvoza za avtocesto na Čatežu ob Savi do Trnja in Bukoška vse do Brezine vključno z nadvozom pri Intemarketu, in bo pomembno izboljšala prometne povezave ter s tem omogočila dobre pogoje za nadaljnji razvoj občine. Direkcija trenutno vodi postopek za izgradnjo novega mostu preko Save z navezavo na del vzhodne obvoznice od Čateških do Trnja, občina pa se je obvezala, da bo izdelala projektno dokumentacijo za nadvoz v Brezini pri Intermarketu za navezavo na cesto vključno do ceste za Črnc.

Pri tem je v Občinskem prostorskem načrtu (OPN) dolgoročno rezerviran koridor zemljišč za umestitev lokalne ceste z namenom, da se uredi nov izvoz iz Industrijsko-poslovne cone Brezina z namenom, da se prometno razbremeni naselje Brezina.  Zato je novi izvoz iz cone načrtovan nad naseljem Brezina, priključil pa bi se na načrtovano vzhodno obvoznico.

Občina je bila obveščena, da se je ustanovila civilna iniciativa, zato se je župan Občine Brežice Ivan Molan v ponedeljek, 11. oktobra 2021, sestal s tremi predstavniki iniciative. Predstavniki civilne iniciative so pojasnili, da se strinjajo z izgradnjo nadvoza v Brezini skupaj s priključitvijo na obstoječo lokalno cesto pred železniškim prehodom. Nasprotujejo pa temu, da bi se na nadvoz navezala načrtovana povezovalna cesta Brežice-Krško, ki naj bi po eni od načrtovanih tras potekala skozi Brezino in Glogov brod.

V tem trenutku občina izvaja postopek za javno naročilo za izdelavo projektne dokumentacije za nadvoz v Brezini, DRSI pa vodi postopek za izvedbo novega mostu čez Savo.

Kot je pojasnil župan na podlagi podatkov, ki jih ima občina, DRSI vodi postopek načrtovanja povezovalne ceste Brežice-Krško.  DRSI vodi postopek državnega prostorskega načrta za to cesto in je še v fazi pridobivanja mnenj, ko pa bo prišlo do izbora najprimernejše trase, bo DRSI pripravila javno razgrnitev, kjer bo mogoče podati predloge in pripombe na načrtovano traso.

Predstavniki civilne iniciative in Občine Brežice so se strinjali, da je potrebno poiskati rešitev za varen prehod železniške proge v Brezini. Nadvoz je pomemben tudi iz vidika dostopnosti, saj bo v primeru zaprtja železniških prehodov (nivojskih križanj železnice in ceste), ki jih država načrtuje, krajanom Brezine, Artič, Križ, Pečic, prihod preko železniške proge v Brežice omogočen samo skozi Globoko, Dobravo ter Bukošek. Pri ureditvi nadvoza v Brezini in vzhodne obvoznice gre za nujno potrebno ureditev, ki je pomembna za nadaljnji razvoj občine za naslednjih 20 do 30 let.

Delite