Ivan Molan

Skupaj z vami za urejeno in prijazno občino Brežice

Novice

Srečanje s prostovoljci programov ”Starejši za starejše” in ”Sopotniki”

Župan Občine Brežice Ivan Molan se je srečal z več kot 60 prostovoljkami in prostovoljci, ki v občini Brežice izvajajo dejavnosti programov ”Starejši za starejše” in ”Brezplačni prevozi za starejše Sopotniki”.

Program Starejši za starejši – za višjo kakovost življenja doma poteka v okviru Zveze društev upokojencev Slovenije od leta 2004, med prvimi društvi v Posavju, ki se je pridružilo programu je bilo DU Brežice, ki letos beleži že 15. obletnico uspešnega prostovoljstva v programu. Danes pa poleg DU Brežice program izvajata tudi DU Dobova Kapele in DU Bizeljsko, vse skupaj 57 srčnih prostovoljk in prostovoljcev. Prostovoljci v sklopu programa obiščejo občanke in občane starejše od 69 let v svoji okolici, jih povprašajo o tem kako živijo in jim poskušajo organizirati pomoč, če jo ti potrebujejo. V letu 2022 so opravili 2208 obiskov, kar predstavlja 65% več od načrtovanega.

Od leta 2018 pa je v občini Brežice na voljo tudi storitev brezplačnih prevozov starejših z namenom pomagati starostnikom pri vključevanju v družbeno življenje. Zavod Sopotniki, zavod za medgeneracijsko solidarnost  v enoti Brežice šteje 15 prostovoljcev, ki starejšim občanom iz predvsem manjših, odročnejših krajev in zaradi oddaljenosti, odsotnosti avta ali slabih prometnih povezav, omogoča brezplačni prevoz do zdravnika, zdravilišča, trgovine, pošte, banke, prijatelja ipd. Brežiški Sopotniki so v letu 2022 nudili prevoz 438 starostnikov, prevozili 31.098 kilometrov in opravili 1.423 ur prostovoljskega dela.

Župan Ivan Molan se je ob srečanju vsem sodelujočim v programih zahvalil za prostovoljno delo, s katerim omogočajo dostojno življenje tretjega starostnega obdobja naših občank in občanov. Povedal je tudi, da Občina Brežice za socialno varstvo starejših, materialno ogroženih in ranljivih skupin ter izobraževanje odraslih namenja 991.200 evrov. Izvedba programov in projektov pa je odvisna od ljudi, zato je posebno zahvalo izrekel koordinatorki programa Starejši za starejše Ani Kalin iz DU Brežice in predsednici Jožici Sušin, predsedniku DU Dobova Kapele Vjekoslavu Bokorju in koordinatorki Mariji Radanovič ter predsednici DU Bizeljsko Mariji Rajterič in koordinatorki Jožici Obradovič. 

Župan se je zahvalil tudi regijski koordinatorki projekta Starejši za Starejše, Idi Križanec, ki je na dogodku povedala, da občina Brežice že od samega začetka podpira program in z namenjenimi sredstvi predstavlja odličen vzor ostalim slovenskim občinam. Ob tem pa je Križančeva poudarila: ”Program Starejši za starejše v Sloveniji zajema 3554 prostovoljcev, ki som od leta 2004 opravili  milijon in 400 tisoč obiskov ter organizirali 600.000 pomoči. Opravili smo 11,5 milijona prostovoljskih ur, kar po oceni 6€ na uro znese 109 milijonov evrov.”

Veliko zahvalo je župan namenil tudi koordinatorki Večgeneracijskega centra Brežice Ana Mariji Žerjav ter brežiškem koordinatorju brezplačnih prevozov Sopotniki Andreju Valenčaku, ki predstavljata trdno vez med prostovoljci in uporabniki, ter ves čas skrbita, da delo in pomoč potekata nemoteno.

Predstavitev dela Večgeneracijskega centra in brezplačnih prevozov za starejše ter aktualnih razpisov in pomoči starejšim

Na srečanju je Matejka Gerjevič, vodja oddelka za družbene dejavnosti, gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj občine Brežice povedala, da bo občina v letu 2023 obdržala obstoječe programe za starejše, prav tako tudi finance in razpise. Omenila je tudi, da občina Brežice načrtuje pripravo strategije za dolgo živečo družbo. Zahvalila se je vsem predanim prostovoljcem ter poudarila, da so na občini vedno na voljo za pomoč in posluh potrebam starejših. ”Hvala, ker predstavljate neprecenljivo pomoč na terenu in da te vrednote prenašate na mlade. Več kot 50 prostovoljcev programa Starejši za starejše in 15 prostovoljcev programa Sopotniki predstavljajo neverjetno število ljudi, ki so pripravljeni pomagati sočloveku. Na to številko smo lahko vsi zelo ponosni.”

Javni razpis za sofinanciranje letnih programov društev upokojencev v letu 2023 in varstvo na daljavo je predstavila Mojca Banič, sodelavka oddelka za družbene dejavnosti, gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj, s katero starejši sodelujejo pri oddaji vlog in potrdil.

Koordinatorka Večgeneracijskega centra Brežice, Ana Marija Žerjav je na srečanju predstavila program in delovanje Večgeneracijskega centra, ki se nahaja na novi lokaciji v stavbi bivšega doma upokojencev Brežice, Andrej Valenčak, koordinator Sopotnikov pa je poudaril, da so Sopotniki v naši občini izredno dobro sprejeti in da kljub velikemu številu klicev, se trudijo, da najdejo ustrezen termin za prevoz.

Delite