Ivan Molan

Skupaj z vami za urejeno in prijazno občino Brežice

Foto prispevki Projekti

V novo šolo že leta 2017

Projekt Rekonstrukcija in dograditev OŠ Cerklje ob Krki je ena največjih investicij na področju občine Brežice. Dela rekonstrukcije in gradnje zajemajo obdobje dveh let, finančno pa bi investicijo izvedli v treh proračunskih letih (od 2016 do 2018).  Ker je občina med manj zadolženimi občinami v Sloveniji (vir podatkov: Ministrstvo za finance RS), je sposobna najeti kredit za potrebno opremo in urediti prostore nove šole in vrtca prej kot načrtovano (v dveh proračunskih letih – 2016 in 2017) ter tako omogočiti zgodnejšo selitev šolarjev in otrok v nove prostore. 

Potek del

Skladno s terminskim planom so izvedena gradbena dela na gradnji vrtca, ta je do postavitve oken začasno zaščiten s folijo, da je omogočeno izvajanje del na montaži instalacij,  izvedbi kitanja sten in izravnav. Na objektu vrtca je izvedena tudi kritina, ki je pred zaključkom tudi na objektu nove šole. Na objektu nove šole so v izvajanju tudi montaže instalacij in grobe izravnave sten, pred izvedbo pa je streha nad telovadnico. V objektu stare šole se trenutno izvajajo instalacije ogrevanja in izvedba estrihov.

O investiciji

Novi prostori šole bodo otrokom in zaposlenim na šoli in v vrtcu omogočila kakovostne pogoje za delo in učenje. Celotna vrednost projekta (poleg gradbenih del še izdelava dokumentacija, arhitekturni natečaj, oprema in odkup zemljišč) znaša kar 6,26 milijona evrov.

Dela na terenu so se pričela januarja 2016, zaključek del pa je načrtovan v juliju 2017 s pridobitvijo uporabnega dovoljena, vselitev v nove prostore po izvedbi opreme pa je bila načrtovana za l. 2018. Novi šolski prostori bodo namenjeni za 9 do 12 oddelkov šole in 5 oddelkov vrtca, skupaj za maksimalno predvideno število učencev 252 in za 110 otrok vrtca (trenutno obiskuje šolo 197 učencev, v vrtec pa je vključenih 82 otrok).

Izbrani izvajalci po sklopih so AS-PRIMUS d.o.o. za gradbeno obrtniška dela, za strojne instalacije KOLEKTOR KOLING d.o.o ter za elektro instalacije in zunanje ureditve KOSTAK d.d., strokovni nadzor nad deli pa izvaja podjetje SAVAPROJEKT d.d..

Brezice.si, foto: brezice.si

Delite