Ivan Molan

Skupaj z vami za urejeno in prijazno občino Brežice

Foto prispevki Novice Projekti

Prednostno skrb namenili mladim in starejšim

V sklopu projekta Večgeneracijski center Posavje, ki ga podpira vseh šest posavskih občin, bodo v občini Brežice in Bistrica ob Sotli, ki imata najvišji delež starejših (več kot 20%) in najnižji delež mladih (pod 15%), aktivnosti projekta prednostno usmerili v povezovanje in vzpostavljanje kakovostne podporne mreže, namenjene pomoči, svetovanju in ostalim aktivnostim za mlade in starejše. Projekt bo potekal v času od 2017 do konca 2021. Za izvajanje in koordiniranje projektnih aktivnosti za področje brežiške in bistriške občine bo zaposlena ena oseba, Občina Brežice pa bo projekt podprla tudi z dvema zaposlitvama preko programa javnih del.

V projektu Medgeneracijski center Posavje, ki je bil uspešen na razpisu Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, sodelujejo trije partnerji – Ljudska univerza Krško (za Krško in Kostanjevico na Krki), Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice (za Brežice in Bistrico ob Sotli) ter Družinski inštitut Zaupanje iz Sevnice (za Sevnico in Radeče). Ministrstvo je za projekt odobrilo 575.000 evrov, večino iz evropskega socialnega sklada, dodatnih skoraj 200.000 evrov pa bodo za projekt prispevale še posavske občine. Posavski župani so s podpisom skupne izjave o podpori projektu v Kulturnem domu Krško še simbolno potrdili uspešno sodelovanje v skupno dobro vseh prebivalcev Posavja.

Aktivnosti projekta so namenjene ranljivim ciljnim skupinam, izvajale pa se bodo na sedmih lokacijah po celotnem Posavju oz. v vseh šestih občinah. Cilj projekta je aktivacija in integracija pripadnikov različnih ranljivih ciljnih skupin in preprečevanje njihove socialne izključenosti. Večgeneracijski center Posavje bo nudil vsebine namenjene socialnemu vključevanju, izobraževanju ter medkulturnemu in medgeneracijskemu povezovanju.

Obe posavski občini Brežice in Bistrica ob Sotli sta se zaradi visokega deleža starejših in nižjega deleža mladih odločili, da bosta aktivnosti Večgeneracijskega centra Posavje usmerili v ti dve ranljivi skupini. V brežiški občini želimo nadgraditi mrežo stalne pomoči za podporo starejšim za samostojno in čim daljše bivanje na domu v svojem okolju. Aktivnosti bodo namenjene krepitvi obstoječe mreže prostovoljcev Društev upokojencev, ki že izvajajo projekt »Starejši za starejše« in njihovo delo na terenu, še bolj povezati lokalno okolje z dejavnostjo Doma upokojencev in vzporedno vzpostavili kakovosten socialni servis, ki bo povezoval prostovoljce in izvajalce storitev za starejše.

Mladim bo namenjena povezana in vzpostavljena kakovostna podporna mreža, znotraj katere bodo prostovoljci skrbeli za prepoznavanje potreb svojih vrstnikov in se na njih odzivali z nudenjem svetovanj, predavanj in celostne psihosocialne podpore ter ostalih aktivnosti. Mladi prostovoljci se bodo tekom projekta tudi usposobili za med vrstniško svetovanje in nudenje podpore.

Projekt Večgeneracijski center Posavje povezuje mlade in starejše s prenosom novih znanj in potrjenih izkušenj v obe smeri in hkrati spodbuja razmišljanje o medgeneracijskem sodelovanju kot o priložnosti razvoja – tako osebnostnega kot tudi razvoja okolja.

V brežiški in bistriški občini bo aktivnosti koordiniral Zavod za podjetništvo, turizem in mladino (ZPTM) Brežice. Po besedah direktorice ZPTM Brežice mag. Mateje Gerjevič je cilj projekta vključiti v različne aktivnosti vsaj 350 različnih uporabnikov, glede na potrebe okolja pa bo verjetno številka precej višja. Aktivnosti bodo potekala v prostorih Mladinskega centra Brežice in Doma upokojencev Brežice (v Brežicah) in v prostorih na naslovu Bistrica ob Sotli 9 v Bistrici ob Sotli.

Vir: Občina Brežice/Uredništvo

Delite