Ivan Molan

Skupaj z vami za urejeno in prijazno občino Brežice

Foto prispevki Novice Projekti

Sanacija regionalne ceste Spodnja Pohanca – Artiče in gradnja pločnika v Trebežu

Spodnja Pohanca, junij – Občina Brežice in Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo (DRSI) začenjata skupni projekt za večjo prometno varnost na cesti Spodnja Pohanca – Artiče. Direkcija bo financirala sanacijo regionalne ceste, Občina Brežice pa bo zgradila pločnik. Pripravljalna dela dobrih 600.000 evrov vredne investicije so se pričela v začetku meseca aprila, na terenu pa v mesecu maju in bodo predvidoma trajala do konca leta 2017. Delež sofinanciranja Ministrstva za infrastrukturo znaša približno 75%, delež Občine Brežice pa približno 25% vrednosti investicije.

Projekt sanacije regionalne ceste Spodnja Pohanca – Artiče skozi naselje Trebež zajema izgradnjo pločnika ob desni strani vozišča, ureditev odvodnjavanja na tem območju, rekonstrukcijo cestnega priključka LC 0246725 in R3-676, dopolnitev javne razsvetljave in zaščito komunalnih vodov (elektroenergetski vodi, vodovod, TK vodi) v skupni dolžini 660 m. Izvajalec del je v postopku javnega naročanja izbrani najugodnejši ponudnik – podjetje HPG Brežice d.o.o..

Skupna investicija je rezultat sodelovanja med Občino Brežice in Ministrstvom za promet, ki sta l. 2008 sklenila protokol za ureditev regionalne ceste Spodnja Pohanca – Kapele. Na podlagi tega protokola je ministrstvo financiralo rekonstrukcijo ceste skozi Artiče ob izgradnji pločnika, za katerega je sredstva zagotovila občina. Ministrstvo se je takrat strinjalo, da je nadaljnja sanacija regionalne ceste Spodnja Pohanca – Kapele skozi naselje Trebež prednostna naloga zaradi slabega stanja vozišča, dotrajanosti in poškodb, vendar do l. 2016 ministrstvo ni moglo zagotoviti sredstev za sanacijo. Po zagotovitvi sredstev sta junija 2016 občina in ministrstvo sklenila sporazuma o sofinanciranju Sanacije regionalne ceste Spodnja Pohanca – Kapele skozi naselje Trebež. Občina Brežice je izvedla javno naročilo za izvedbo del projekta sanacije ceste in gradnje pločnika, dela na terenu so se že pričela izvajati.

Vir: Občina Brežice

Delite