Ivan Molan

Skupaj z vami za urejeno in prijazno občino Brežice

Foto prispevki Novice Projekti

Priložnosti in izzivi mladih v Posavju

Na novinarski konferenci v Mestni hiši Brežice smo skupaj z direktorico Zavoda za podjetništvo, turizem in mladino Brežice Matejo Gerjevič ter vodjo projekta Moniko Gabrič predstavili izobraževalni in zaposlitveni projekt Priložnosti in izzivi mladih v Posavju. V dveh letih, kolikor projekt traja, bodo udeleženci projekta, mladi iskalci zaposlitve in brezposelni (do 29 let), deležni 300 ur brezplačnega izobraževanja ter praktičnega usposabljanja s področja turizma.  Cilj projekta je mlade opremiti z znanjem in spretnostmi, ki bodo omogočile zaposlitev 18 udeležencev projekta.

Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice, enota Mladinski center Brežice je uspešno kandidiral na Javnem razpisu za spodbujanje aktivnega državljanstva mladih za večjo zaposlenost 2016–2018 in bil med petimi izbranimi prijavitelji izmed 41 prijavljenih. Za izvedbo aktivnosti projekta  je prejel 178.211 evrov nepovratnih sredstev, ki jih zagotavljata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Več kot 20 udeležencev se je že vključilo v izobraževalne aktivnosti, mladi pa se lahko projektu pridružijo tudi med letom. V letih 2017 in 2018 bodo udeleženci na kar 12 delavnicah prejeli bogata praktična znanja usmerjena v turizem. Trenutno skupaj z Jezikovno Akademijo že spoznavajo italijanski jezik, s strokovnjaki zavoda Goodplace pa se udeleženci učijo napredne informacijske tehnologije.

Župan Občine Brežice Ivan Molan je na novinarski konferenci dejal, da se občine srečujejo z močnim zmanjšanjem prihodkov, zato uprava brežiške občine skupaj z javnimi zavodi išče možnosti za dodatne vire, ki bi zagotovili razvoj za organizacije in posameznike. Projekt Priložnosti in izzivi mladih v Posavju je priložnost za mlade in tudi za podjetnike, da se vključijo v projekt in najdejo kakovostne kadre.

Po besedah direktorice Zavoda za podjetništvo, turizem in mladino Brežice Mateja Gerjevič predstavlja največji doprinos projekta za regijo 18 zaposlitev mladih, ustanovitev Mladinske zadruge, ki bo izvajala storitve turističnega servisa v lokalnem okolju ter sklad za mlade, kjer se bo zbiral potencialni presežek sredstev Mladinske zadruge.

Udeleženka projekta Sonja Zavišek pravi, da se je vključila v projekt zato, da bi nadgradila svoje znanje in ker si želi delati. Zanimajo jo specifična znanja v turizmu, ki je pomembna panoga v brežiški občini, k vključitvi v projekt jo je pritegnila praksa, saj meni, da mladim prav tega primanjkuje. PiMP ji predstavlja tudi priložnost, da se lahko predstavi delodajalcem.

Vodja projekta Monika Gabrič je predstavila 12 delavnic, ki so usmerjene v različna področja izobraževanja – primarno v turizem, podjetništvo, marketing, spletne medije, informacijske tehnologije, komuniciranje, oblikovanje… Partnerji projekta v lokalnem okolju so delodajalci, katerim željo predstaviti prednosti projekta in udeležence ter dodano vrednost, ki jo prinaša projekt v obliki praktičnih znanj.

Vir: Občina Brežice / ZPTM Brežice / Uredništvo.

Delite