Ivan Molan

Skupaj z vami za urejeno in prijazno občino Brežice

Foto prispevki Novice Projekti

Dobre temelje turizma bo Občina Brežice nadgradila s pomočjo Fakultete za turizem

Fakulteta za turizem Univerze v Mariboru v sodelovanju z Občino Brežice začenja aktivnosti, ki so namenjene pripravi Strategije razvoja turizma v občini za obdobje 2017 – 2021. Oblikovanje strategije, ki predstavlja nadgradnjo dosedanjega razvoja turizma, bo potekalo na podlagi analize, s katerimi se bo preverilo dejansko stanje turizma in izpostavilo tako pomanjkljivosti kot močne točke brežiškega turizma. Temeljni načrt nadaljnjega razvoja turizma bo nastal v sodelovanju med turističnimi ponudniki in organizacijami, zaposlenimi v turizmu ter zainteresirano javnostjo.

Na prvi delavnici v sklopu priprave Strategije razvoja turizma v občini Brežice za obdobje 2017 – 2021 smo govorili o povezanosti, ponudbi, promociji, zgodbah in blagovni znamki turizma v Brežicah. Vsekakor si občina želi strateške nadgradnje turizma, ki je v Brežicah dobro razvit, kar dokazuje tudi 631.241 nočitev v letu 2015, s čimer Brežice za Piranom, Bledom in prestolnico zasedajo visoko 4. mesto med slovenskimi občinami.

Brežiški turizem zaznamuje bogata, a tudi razdrobljena ponudba, ki si jo vsi želijo povezati. Ali smo lahko v občini še boljši, katera so naša prednostna področja, kje je prostor za inovacije – vse to bo izdelovalec strategije  skupaj z zainteresirano javnostjo in vsemi ponudniki tudi strateško zapisal.

Uredništvo/brezice.si, foto: brezice.si

Delite