Ivan Molan

Skupaj z vami za urejeno in prijazno občino Brežice

Mesec: maj 2020

Teden prostovoljstva tudi v Brežicah obeležili s časopisom Dobra dela ne potrebujejo reklame

V okviru Nacionalnega tedna prostovoljstva, ki traja od 25. do 31. maja, Slovenska filantropija z izdajo časopisa predstavlja pomen prostovoljstva skozi zgodbe 45 prostovoljcev z različnih področij. Časopis se istočasno deli v več kot 40 krajih po Sloveniji, v Brežicah…

Občina Brežice bo s sofinanciranjem omogočila za pol milijona evrov investicij na področju kmetijstva

Občina Brežice v maju zaključuje javni razpis za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v občini Brežice za leto 2020. V tem letu občina namenja 100.000 evrov za sofinanciranje 44 naložb in projektov v kmetijstvu s čimer…

Uspešno zaključen postopek za sklenitev javno-zasebnega partnerstva

Občina Brežice je v maju 2020 uspešno zaključila zahteven postopek za sklenitev javno-zasebnega partnerstva s podpisom koncesijskih pogodb za izvedbo projektov celovite in delne energetske prenove s konzorcijem partnerjev družbe Petrol in podjetja Plistor. S prenovo v vrednosti cca 5…

Vzpodbudno vzdušje ob vrnitvi v šolo in vrte

Občina Brežice vseskozi sodeluje z javnimi zavodi in spremlja njihovo prilagajanje trenutnim razmeram. Še posebej občina spremlja delovanje šol in vrtcev, ki so danes ponovno odprli svoja vrata. Župan Občine Brežice Ivan Molan je z vodjo Oddelka za družbene dejavnosti,…

Občina Brežice sklenila pogodbe za sofinanciranje programov 155 nevladnih organizacij

Občina Brežice je na podlagi javnih razpisov sklenila pogodbe s predstavniki 155 nevladnih organizacij, katerimi sofinancira izvajanje programov in projektov v skupni višini 588.000 evrov. Občina Brežice pripravlja tudi objavo ostalih rednih razpisov kot je javni razpis za sofinanciranje programov…

V občini Brežice nov projekt za mlade MI! – mladinski inkubator

Brežice – Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice (ZPTM) oz. enota Mladinski center Brežice je bil uspešen na javnem razpisu »Krepitev kompetenc mladih skozi aktivno državljanstvo za večjo zaposljivost« in pridobil sredstva za projekt mladinski inkubator. Na novinarski konferenci…