Ivan Molan

Skupaj z vami za urejeno in prijazno občino Brežice

Novice

Vzpodbudno vzdušje ob vrnitvi v šolo in vrte

Občina Brežice vseskozi sodeluje z javnimi zavodi in spremlja njihovo prilagajanje trenutnim razmeram. Še posebej občina spremlja delovanje šol in vrtcev, ki so danes ponovno odprli svoja vrata. Župan Občine Brežice Ivan Molan je z vodjo Oddelka za družbene dejavnosti, kmetijstvo, gospodarstvo in razvoj Patricio Čular obiskal največjo osnovno šolo in največji vrtec v občini ter z ravnateljicama govoril o poteku dela v spremenjenih razmerah.

Obe ravnateljici  – ravnateljica OŠ Brežice mag. Marija Lubšina Novak in ravnateljica Vrtca Mavrica Brežice Silvija Komočar – sta županu zagotovili, da so se tako otroci kot zaposleni radi vrnili, da je v igralnicah in razredih vzpodbudno vzdušje ter da vsi skupaj s starši spoštujejo priporočene ukrepe in nov način dela. V šolske klopi brežiške osnovne šole se je danes vrnilo 300 učenk in učencev 1., 2. in 3. razreda. OŠ Brežice sicer obiskuje kar 899 otrok. Delo poteka v manjših skupinah, garderob učenci ne uporabljajo, malico jim dostavijo v razrede in športna vzgoja se odvija na prostem. Učitelji otroke opozarjajo na redno umivanje rok, med odmori se učenci zadržujejo v razredih in vzdržujejo medsebojno razdaljo.

V vrtcu Mavrica danes skrbijo za 158 otrok od običajno 440, skupine so upoštevaje nove normative manjše. Tako je npr. zaradi novih razmer največje število otrok v homogenih oddelkih 1. starostnega obdobja (od 1 do 3 leta) sedaj osem in ne običajnih 14 otrok. Igra na igralih ni dovoljena, otroci pri igri uporabljajo pralne igrače in športne pripomočke, izvajajo različne vadbe in se lovijo ali igrajo skrivalnice. Živžav na travnatem igrišču vrtca priča o tem, da se otroci v družbi sovrstnikov in vzgojiteljic dobro počutijo.

Župan Ivan Molan o obisku šole in vrtca.MP3

Delite