Ivan Molan

Skupaj z vami za urejeno in prijazno občino Brežice

Novice Projekti

V občini Brežice nov projekt za mlade MI! – mladinski inkubator

Brežice – Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice (ZPTM) oz. enota Mladinski center Brežice je bil uspešen na javnem razpisu »Krepitev kompetenc mladih skozi aktivno državljanstvo za večjo zaposljivost« in pridobil sredstva za projekt mladinski inkubator. Na novinarski konferenci so projekt predstavili direktorica ZPTM Brežice Matejka Gerjevič, župan Občine Brežice Ivan Molan, predstavnica projektnega partnerja MKC Maribor Doris Špurej in vodja projekta Mi! Nejc Vrešak.

Podpora občine mladim

V uvodnem delu je župan Ivan Molan dejal, da Občina Brežice že od začetka svojega delovanja daje velik poudarek in podporo mladinskemu delu. Občina je bila leta 1997 med prvimi lokalnimi skupnostmi, ki je pristopila k ustanovitvi Mladinskega centra v obliki javnega zavoda s čimer je zagotovila sistemsko financiranje in redni letni program znotraj urejene infrastrukture za mlade. 

Občina Brežice namenja sredstva za mlade v skupni višini dobrih 223.000 evrov za letni program enote MC Brežice, za projekte mladinskih organizacij in mlade ter za izdelavo Strategije za mlade. V letu 2020 je načrtovan tudi ločeni participativni proračun za mlade, ki jim daje priložnost, da uresničijo projekte, ki jih sami prepoznavajo kot potrebo v okolju, za ta namen je na voljo 8.000 evrov. Po besedah župana je tudi ZPTM Brežice inkubator mladih kadrov, saj se je na delovnih mestih v zavodu v teh 20 letih usposobilo veliko mladih, ki so uspešni na različnih področjih.  

O projektu

MI! – mladinski inkubator omogoča mladim pridobivanje znanj in kompetenc za aktivno državljanstvo, s poudarkom na aktivnem sooblikovanju programov in sodelovanju s trgom dela. Projekt, za katerega je MC Brežice pridobil 177.000 evrov nepovratnih sredstev poteka od 1.2.2020 do 15.9.2021 in je namenjen mladim, ki so stari od 15 do vključno 29 let in niso zaposleni. Projekt sofinancirata RS in EU iz Evropskega socialnega sklada. V sklopu projekta bodo v aktivnosti 90-urnega usposabljanja vključili vsaj 39 mladih in zaposlili 25 mladih. Izobraževanje je razdeljeno na tri sklope, za izvedbo bodo poiskali zunanje partnerje, zato je projekt tudi priložnost za lokalne ponudnike, da se prijavijo za izvedbo predavanj.

Direktorica ZPTM Brežice Matejka Gerjevič je prepričana, da je projekt zelo pomemben in uporaben, saj bo mladim pomagal krepiti kompetence, ki jim jih primanjkuje.  Na podlagi izobraževanj in izboljšanja kompetenc bo projekt prispeval k povečanju deleža zaposlenih mladih po izhodu iz operacije ter k znižanju brezposelnosti mladih.

Poleg izobraževanj in usposabljanj bo projekt tudi krepil mladinski prostor, saj bo mladim omogočili, da ga oblikujejo in naredijo takšnega, ki bo odgovor na potrebe mladih. Tu se bodo povezovali z drugimi organizacijami, ki aktivno ali preko posrednih aktivnosti vključujejo mlade, to so: Univerza v Mariboru – Fakulteta za turizem, Občina Brežice, Društvo študentov Brežice, MKC Maribor z namenom razvoja vsebin usposabljanj, izmenjave dobrih praks, možnosti skupnega razvoja in izvajanja ustreznih storitev na področju mladinskega dela ter drugimi potencialnimi organizacijami.

ZPTM Brežice je v letih 2017 in 2018 izvajal podoben projekt Priložnosti in izzivi mladih v Posavju, izobraževalni in zaposlitveni projekt za mlade iskalce zaposlitve in brezposelne v starosti do 29 let, pri katerem so sodelovala tudi podjetja iz tega okolja.

Delite