Ivan Molan

Skupaj z vami za urejeno in prijazno občino Brežice

Novice Projekti

Občina Brežice bo s sofinanciranjem omogočila za pol milijona evrov investicij na področju kmetijstva

Občina Brežice v maju zaključuje javni razpis za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v občini Brežice za leto 2020. V tem letu občina namenja 100.000 evrov za sofinanciranje 44 naložb in projektov v kmetijstvu s čimer bo omogočila izvedbo investicij v skupni vrednosti skoraj pol milijona evrov. Občina tudi prihodnje leto marca načrtuje objavo razpisa z enakimi razpisnimi pogoji, saj je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano podaljšalo strateške dokumente in trenutno veljavne programe pomoči kmetijstvu.

Občina Brežice se zaveda pomena kmetijstva za razvoj občine in ohranjanje kulturne krajine na podeželju, zato vsako leto redno namenja preko javnega razpisa proračunska sredstva v ta namen. Javni razpis, kjer so lahko zainteresirani zaradi epidemije oddajali vloge mesec dlje od prvotno določenega roka, se je zaključil s 44 prispelimi vlogami za namen naložb v primarno kmetijsko proizvodnjo. Vse prispele vloge so izpolnjevale razpisane pogoje in so bile predložene razpisni komisiji v odločanje, ki je po pregledu vlog ugotovila, da so po vsebini in stroških vse prispele vloge upravičene do sofinanciranja. Tako bo občina v letu 2020 prijaviteljem sofinancirala stroške investicij v kmetijstvu višini dobrih 20 % in s tem omogočila  izvedbo investicij v kmetijstvo v skupnem obsegu 497.407,52 evrov.

Največji delež investicij je namenjen izboljšanju splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskega gospodarstva, zlasti z zmanjšanjem stroškov proizvodnje ali izboljšanjem in preusmeritvijo proizvodnje. Kmetje bodo tudi letos investirali v nakup novih traktorjev s 4×4 pogonom in dodatno opremo (lok, kabina), ki zagotavljajo varno obdelovanje kmetijskih površin. Investirali bodo še v nakupe vrtavkaste in krožne brane, prikolice, predsetvenikov, mulčarjev, nakladačev, sejalnice in trosilcev.  S ciljem vzpostavitve in izboljšanja infrastrukture, povezane z razvojem, prilagajanjem in modernizacijo kmetijstva, vključno z dostopom do kmetijskih zemljišč, komasacijo in izboljšanjem zemljišč, oskrbo in varčevanjem z energijo in vodo bodo brežiški kmetje sredstva namenili za streho na kozolcu, zamenjavo kritino na hlevu, gradnjo stavbe za rejo živali in senika.

Občina je poleg investicij razpisala tudi sredstva v višini 20.000 evrov za pomoč za zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem in gozdarskem sektorju, kjer pa bo končna odločitev komisije znana v naslednjem tednu (po 1. juniju).

V registru kmetijskih gospodarstev (2020) je v občini Brežice vpisanih dobrih 3.119 kmetijskih gospodarstev, ki obdelujejo 9.829 ha kmetijskih zemljišč. Od tega je največ njiv (4.883 ha), trajnih travnikov (3.724 ha), vinogradov (659 ha) in intenzivnih sadovnjakov (239 ha).

Delite