Ivan Molan

Skupaj z vami za urejeno in prijazno občino Brežice

Novice Projekti

Načrtovana je prenova atletskega stadiona za nadaljni razvoj atletike v občini in regiji

Župan Občine Brežice Ivan Molan se je 18. januarja sestal s predsednikom Atletske zveze Slovenije Romanom Dobnikarjem in predstavniki Atletskega kluba Brežice. Pogovori so potekali o nadaljnjem razvoju atletike kot pomembne športne panoge v občini Brežice in v regiji Posavje. Župan Ivan Molan je prisotne na sestanku seznanil z načrti občine, da obnovi atletski stadion v Brežicah. Projekt, za katerega je občina že pridobila gradbeno dovoljenje,  je uvrščen v 2. branje predloga Proračuna Občine Brežice za leto 2022. V kolikor bodo občinski svetniki proračun potrdili, se bo 1. faza obnove začela že jeseni 2022 in bo dokončana do pomladi 2023.

Kot je dejal župan Ivan Molan, so na sestanku ugotovili, da je bilo v brežiški občini v preteklih letih na področju športne infrastrukture veliko narejenega, pred leti je bil urejen tudi t. i. atletska pokrita dvorana – balon, kjer lahko atleti trenirajo v zimskem času. Župan Ivan Molan je dejal, da je projekt obnove atletskega stadiona v Brežicah umeščen v predlog Proračuna Občine Brežice za leto 2022.  Pogovori s predsednikom Atletske zveze Slovenije so potekali tudi o zagotavljanju podpore občini pri kandidiranju za sredstva za sofinanciranje obnove atletskega stadiona, ki je ocenjena na približno 1,3 milijona evrov. 

Atletski stadion Brežice je na lokaciji poleg objekta Strokovno izobraževalnega centra Brežice in obsega 17.711 m in je namenjen vadbi vseh atletskih disciplin. Atletski stadion je bil zgrajen in predan v uporabo leta 1999. V letu 2019 so bile obnovljene sanitarije na stadionu ter urejeno odvodnjavanje meteornih voda na vhodu na stadion. V letu 2020 je bila izdelana  projektna dokumentacija za celovito obnovo stadiona. 1. faza obnove atletskega stadiona obsega sanacijo polytana, drenažnega asfalta, kanalizacijo, zamenjavo robnikov, metališč, prestavitev obstoječih skladiščnih kontejnerjev in nabavo opreme za atletiko.

Ob tej priložnosti je župan Ivan Molan prejel knjigo Sledi odličnosti – 100 let slovenske atletike, s katero je Atletska zveza Slovenije zaokrožila aktivnosti povezane s 100-letnico slovenske atletike. Gre za pregled atletskega razvoja in dosežkov, opremljen z naborom izjemnih fotografij, ki predstavlja pomemben prispevek k slovenski športni zgodovini.

Delite