Ivan Molan

Skupaj z vami za urejeno in prijazno občino Brežice

Novice Projekti

Podpora kandidatki na parlamentarnih volitvah

Kandidatka na aprilskih parlamentarnih volitvah je na listi SDS tudi Patricia Čular, ki se na parlamentarne volitve odpravlja prvič.

Včeraj sem se udeležil njnene novinarske konference ob predstavitvi programa in jo podprl z besedam: »Ves razvoj občine Brežice je močno povezan s Patricio, saj je bila ravno ona večkrat tista, ki je osmislila ali celo izpeljala marsikateri projekt.«

»Brežice si zaslužijo močan glas v parlamentu. Verjamem, da se pred vrati naše občine že nekaj časa nahaja kar nekaj pomembnih projektov, ki jih lahko izvedemo in popeljejo našo občino naprej, če bomo imeli svoje zagovornike projektov tudi v vrstah odločevalcev,« je izpostavila. Njena prizadevanja ob morebitni izvolitvi bodo dejansko nadaljevanje njenega dosedanjega dela, je pudarila.

Med glavnimi prizadevanji je kot prvo izpostavila varno in za bivanje prijetno okolje. Čularjeva vseskozi zagovarja, da ima brežiška občina izjemno pomembno geostrateško pozicijo, ki se je po njenem mogoče kdaj odločevalci v Ljubljani premalo zavedajo. Njena želja je, da se v prihodnosti zagotovi kakovostno bivanje za občanke in občane ob meji, se hitro odzove ob kakršnih koli zastojih, vključi v vse aktivnosti ob vstopu Hrvaške v schengensko območje, zagotovi ustrezna obravnava ilegalnih prehodov meje ter da država z zavedanjem pomembnosti občine zagotovi izvajanje vseh potrebnih ukrepov in investicij, kot so aktivnosti ob gradnji HE Mokrice, vključevanje občine pri umeščanju JEK2 v prostor, aktivnosti pri gradnji odlagališča NSRAO, nadaljevanje aktivnosti za dokončanje protipoplavne zaščite krajev v brežiški občini. »Verjamem, da ti projekti pomembno prispevajo k razvoju občine oz. stremijo k cilju varnega in za okolje prijetnega bivanja,« je dodala. Kot drugo je omenila krepitev gospodarskega razvoja s pospešitvijo vseh aktivnosti za razvoj gospodarskega središče Feniks, sofinanciranjem posameznih gospodarskih subjektov, podporo in razvojem butičnega turizma ter potrebnih prilagoditev za množični oz. zdraviliški turizem ter zagonom civilnega dela letališča Cerklje ob Krki. Kot tretje je naštela dostopno in kvalitetno zdravstveno varstvo za vse, pri čemer se bo zavzemala za nadaljevanje investicij v SB Brežice in ZD Brežice z nakupom manjkajoče opreme ter za krepitev vseh ostalih programov zdravstvenega varstva tako na primarnem kot sekundarnem nivoju in razvoj potencialnih dodatnih programov.

Nadaljnja točka njenega programa je nadgradnja in razvoj izobraževanj, kjer je omenila krepitev programov zdravstvene nege in predšolske vzgoje ter razvoj novih programov, krepitev programa za učence s posebnimi potrebami in razvoj prilagojenega programa znotraj OŠ). »Generalno pa bom pri svojem delu vedno zagovarjala enakomeren razvoj vseh občin, decentralizacijo programov in da se življenje odvija znotraj vsake občine, ne samo v večjih središčih. Kot zadnje, a ne najmanj pomembno, pa je, da si pri svojem delu vedno želim biti glas tistih, ki so mogoče manj slišani, predvsem bi rada izpostavila skupino mladih, znotraj katere sem v tem lokalnem okolju zrasla tudi sama, in skupina starejših,« je navedla še zadnji dve točki svojega programa. Na področju mladih želi zagovarjati določeno obliko garancijske sheme za mlade, da bi ti lahko prišli do možnosti osamosvojitve, nakupa lastnega stanovanja, skratka, da se lahko postavijo na svoje noge, pri starejših pa bo tudi v prihodnje zagotavljala vse oblike ukrepov za čim daljše kakovostno bivanje starejših v njihovih lastnih okoljih oz. postopen prehod starejših v institucionalno varstvo.

Več o njenem programu si lahko preberete na njeni spletni strani https://patriciacular.si/

Delite