Ivan Molan

Skupaj z vami za urejeno in prijazno občino Brežice

Novice Projekti

Podpisana pogodba za obnove državne ceste R3-675/1207 in gradnjo pločnika skozi naselje Podgračeno

Občina Brežice in Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo sta z izvajalcem Gradnje d.o.o., Boštanj, ki je bil izbran v postopku javnega naročanja, 26. 7. 2021 sklenili pogodba za Izvedbo rekonstrukcije ceste R3-675/1207 Čatež ob Savi – Mokrice od km 3.600 do km 4.210, skozi naselje Podgračeno. Eden od pomembnejših ciljev projekta je odpraviti nevarno zožitev na državni cesti R3-675 v Podgračenem.


Kot je dejal župan Občine Brežice Ivan Molan, si je občina že več let prizadevala za razširitev nevarne zožitve v naselju Pogračeno.  Projekt prinaša povečanje prometne varnosti z izgradnjo površin za pešce, avtobusnih postajališč in ureditvijo vozišča. Vrednost pogodbe za rekonstrukcijo ceste in gradnjo pločnika znaša 744.830,23 evrov – od tega bo direkcija prispevala 563.835,86 evrov, delež občine pa znaša 180.994,37 evrov.

Dela po pogodbi obsegajo rekonstrukcijo ceste R3-675 čez Podgračeno z odpravo ožine oz. zožitve, izgradnjo pločnika, ureditev avtobusnih postajališč, izgradnjo cestne razsvetljave, ureditev odvodnjavanja in ustrezno prilagoditev tangirane infrastrukture. Mestoma se bodo zaradi utesnjenosti trase ceste izvedli tudi oporni zidovi. Rok izvedbe je 330 dni od uvedbe v delo. Izvajalec mora pred gradnjo pridobiti vsa potrebna dovoljenja za zaporo ceste in za arheološko dokumentiranje, zato se bodo dela na terenu začela predvidoma meseca septembra 2021.

V občini Brežice poteka 92 km državnih cest, zato je pri obnovi državnih cest in gradnji pločnikov izjemno pomembno dobro sodelovanje in uskladitev prednostnih nalog med občino in Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo (DRSI). Direkcija zagotavlja sredstva za obnovo državnih cest, sredstva za gradnjo pločnikov ob državnih cestah pa mora zagotoviti občina iz naslova lastnih sredstev. Občina Brežice prednostno gradi pločnike na tistih odsekih cest po krajevnih skupnostih, kjer je to najbolj upravičeno in potrebno zaradi zagotavljanja prometne varnosti, še posebej ob t. i. šolskih poteh ter ob državnih cestah, ki potekajo skozi naselja.

Delite